Kariyer merkezine sosyoloji mezunu şartlı ilan!

İstanbul Teknik Üniversitesinin Kariyer Merkezinde çalıştırmak için ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosu kişiye özel şartlar içeriyor..

İstanbul Teknik Üniversitesinin Kariyer Merkezinde çalıştırmak için ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosu kişiye özel şartlar içeriyor..

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle birlikte doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak İnsan Kaynakları Ofisi kurulmuştur.
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/E maddesinin (b) fıkrasının 7 nci maddesinde yer alan; "Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin kariyer birimleri vasıtasıyla projeler yaparak öğrencileri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile bir araya getirmek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak." görevi İnsan Kaynakları Ofisinin Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı uhdesinde yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kurulması ve projelerini/çalışmalarını arttırması ile birlikte yükseköğretim kurumlarında kurulan kariyer merkezlerinde kadrolu personel ihtiyacı doğmuştur. Özellikle, İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen "Bölgesel Kariyer Fuarları" ve "Staj Seferberliği" gibi öğrenci merkezli çalışmalar, üniversitelerin Kariyer Merkezlerinde görevli personel aracılığıyla tanıtılmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, kariyer merkezlerinde görevli personelin ehliyet ve liyakat açısından "İnsan Kaynakları" alanında tecrübeli kişiler arasından seçimi sadece üniversiteler için değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi için de son derece önemlidir.

Fakat, diğer öğretim görevlisi ilanlarında olduğu gibi, yukarıda anlattığımız hassasiyeti üniversiteler sergilememekte, aksine öğretim üyesi ilanlarında olduğu gibi spesifik çalışma alanlarıyla başvuruları "bir kişiye" şans tanıyacak şekilde sınırlandırmaya tüm hızıyla devam etmektedirler.

Kariyer Merkezi özelinde yukarıda önemini bahsettiğimiz konunun aksine bir ilan köklü üniversitemiz İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yakın tarihte verilmiştir. 27 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Kariyer Merkezine alınacak Öğretim Görevlisi kadrosunda özel şart olarak; "Sosyoloji lisans mezunu olup, Şehir Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kentlerin büyüme stratejileri ve Üniversite-Şehir ilişkileri üzerine çalışmaları olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğreniminden sonra alanında en az 5 yıl deneyimli olmak" aranmıştır.

Ülkemizde kariyer danışmanlığı hizmetleri, başta rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları olmak üzere psikoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım gibi iletişim alanlarından mezun olmuş kişilerce yürütülmektedir. Ancak, İTÜ'nün ilan şartlarına baktığımızda bu kadro için aranan şartları sağlayan yalnızca "bir kişi" vardır desek herhalde abartmış olmayız! Kentlerin büyüme stratejileri üzerine çalışması bulunan adayların Kariyer Merkezlerinin görevleriyle ilişkisini üniversitemizin nasıl kurabildiğini gerçekten merak ediyoruz.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından özel önem verilen Kariyer Merkezlerinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirmesi gerçekten isteniliyorsa; bu ilanların engellenmesi ve bu birimlerde çalışacak kişilerin alanlarının/yetkinliklerinin tanımlanması gerekmektedir!

Memurlar.Net - Özel