Kastamonu üniversitesi üç ilanda düzeltme yapmalı!

Kastamonu Üniversitesi ilanlarda düzeltme yapmalı..

Kastamonu Üniversitesi ilanlarda düzeltme yapmalı..

Kastamonu Üniversitesi, 13 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de 37 Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 40 akademisyen kadrosu ilan etmiştir.

Söz konusu ilanda yer alan, Kastamonu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "BLOK ZİNCİRİ KONUSUNDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak" şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." ifadesi bulunmaktadır.

Söz konusu ilan ve anılan mevzuat hükmünü birlikte değerlendirdiğimizde, "BLOK ZİNCİRİ" konusu belirli bir adayı tanımlayan çalışma konusu olmakla birlikte, ilan açıklamasında ne lisans ne de tezli yüksek lisans mezuniyet alanının belirtilmemiş olması alan dışı mezuniyetteki adayların ilana başvuracağına yönelik ilk sinyalleri vermektedir. İlave olarak bu konunun Mekatronik programıyla ilişkisi de soru işaretidir.

Ayrıca, aynı ilanda lisans mezuniyeti sonrası en az 5 yıl tecrübe şartı istenmektedir. Ancak, ilanda lisans mezuniyeti yer almadığından bu kadroya başvuracak adayların tecrübesinin Mekatronik programıyla uyumlu olup olmayacağı muammadır. Örneğin, İşletme alanında lisans mezunu olup, kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışan bir kişinin Blok Zincir konusunda tez yazması halinde başvurusu kabul edilecek, belki de Mekatronik programına ataması yapılacaktır.

Diğer taraftan, Kastamonu Üniversitesi tarafından Rektörlük (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrolarının özel şartında yasal olarak aranması gereken "tezli yüksek lisans şartı" belirtilmemiştir. İlanlarda, lisans alanları ilgili programla uyumlu olsa bile, tezli yüksek lisans alanlarının da benzer şekilde özel şartlarda güvence altına alınması faydalı olacaktır.

Bu kapsamda, aşağıda görselde belirtilen üç kadroya dair özel şartlarda Kastamonu Üniversitesi tarafından düzeltme ilanı verilmesi uygun olacaktır!

kastamonu-universitesi gunluk-ust
akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi