Kırklareli Üniversitesi, 2019 yılında kendisine tahsis edilen atama izinlerini yaktı

Kırklareli Üniversitesi 2019 yılı için tahsis edilen atama izinlerini gecikmeli ilan ederek 16 kadronun iptaline sebep olacak!

Kırklareli Üniversitesi 2019 yılı için tahsis edilen atama izinlerini gecikmeli ilan ederek 16 kadronun iptaline sebep olacak!

Bilindiği üzere, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2019 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı ile bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalarla ilgili olarak alınan 04 Şubat 2019 tarihli ve 2019-47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; "2018 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, -AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA SINAV İLANI YAPILAN- ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2018 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla ekli listelerde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2019 yılında tamamlanabilecektir." ifadesi hüküm altına alınmıştır. 
İLGİLİ DÜZENLEME
Bu düzenleme, kamu idarelerine yıllık olarak tahsis edilen atama izinlerinin etkin ve verimli şekilde kullanılması için cari yıl içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı geciken atama işlemlerinin bir sonraki yıl atama iznine dahil edilmeksizin kullanılmasını amaçlamaktadır.
Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Kararında da belirtildiği üzere tüm idareler taraflarına tahsis edilen atama izinlerinin tabiri caizse -yanmaması- için en geç yılın son günü 31 Aralık itibarıyla açıktan atama işlemlerinde ilanlarını yayımlatmakta, naklen atama işlemlerinde ise muvafakat taleplerini diğer kamu idarelerine göndererek atama izinlerini bir sonraki sene kullanmak üzere güvence altına almaktadırlar.
Ancak, Kırkalereli Üniversitesi, 2019 yılında ilan edilmek üzere tarafına tahsis edilen 16 atama iznini en geç 31 Aralık 2019 tarihinde ilan etmesi zorunlu iken, 02 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlatmıştır.
Burada ki resmi tatil olan 1 Ocak 2019 gününü saymazsak 1 (bir) günlük gecikme bakıldığında size çok masum gelebilir; ancak Kırklareli Üniversitesinin bu konuda geç kalması 13 tanesi araştırma görevlisi ve 3 tanesi de öğretim görevlisi olmak üzere toplam 16 kadronun/kamu kaynağının 2020 yılında geçersiz olmasına sebebiyet vermiştir.
Ayrıca, söz konusu kadrolara baktığımızda Ebelik bölümünde ilan edilen 2 (iki) araştırma görevlisi kadrosunun öncelikli alanlar kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edildiğini ve bu kadroların da 2020 yılında kullanılamayacak olması sebebiyle üniversiteye YÖK tarafından tahsis edilen kadro kaynağının verimli kullanılamadığını görüyoruz!
Bu bağlamda; Kırklareli Üniversitesi tarafından gecikmeli olarak 2020 yılının ilk iş gününde ilan edilebilen 13 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi kadrosuna 2019 yılı atama izinleri kullanılmak suretiyle 2020 yılında atama işlemi yapılması Cumhurbaşkanı Kararı dikkate alındığında mümkün olmadığından, ileride doğabilecek mağduriyetler göz önüne alınarak ilanın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz!
İŞTE İLAN METNİ
Kaynak: memurlar.net
  
gunluk-ust
akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi