Kişiye Özel Bir İlan Daha !!!

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında kişiye özel ilana çıkıldı.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında kişiye özel ilana çıkıldı.

Zaman zaman kamuoyunda yurt dışından bir sıralama kuruluşunun Dünya üniversitelerini sıraladığını, ne yazık ki ilk beş yüzde bir tane Türk üniversitesi olmadığına dair haberleri görür, hafif bir sitem eder geçeriz. Halbuki, başta karar vericiler olmak herkesin uzunca bir süre bu haberlere düşünmesi gerekir. Çünkü, bir ülkenin bütüncül bir şekilde kalkınmasının lokomotifi üniversitelerde verilen nitelikli eğitim ve yürütülen bilimsel araştırmalardır.

Ne yazık ki meseleyi bu taraftan bir türlü kavrayamayınca; son yıllarda bırakın ilk beş yüzde üniversitemizin bulunmasını, belirli bir kısmı hariç diğer Dünya üniversitelerindeki artan rekabetçi yapıya uyum sağlayamayan birçok devlet-vakıf yükseköğretim kurumumuzun olduğu apaçık ortadadır.

Bu sorunun özünde; Memurlar.Net olarak yıllardır gündeme getirdiğimiz adrese teslim kadro ilanlarının getirdiği liyakatten uzak atamalar başı çekmektedir.
Üniversitelerimizin ne yazık ki belirli bir kısmı öğretim elemanı istihdamında akademik üretkenlik yerine kişiye özel ilanlarla kayırmacılığı temel ilke haline getirmiştir. Durum böyle olunca, devlet ve vakıf olmak üzere sayısı iki yüzü aşan yükseköğretim kurumlarımızdan birisi bile ilk beş yüze girme başarısını gösterememektedir.

Şimdi, yukarıdaki meseleye sebep olan yüzlerce adrese teslim akademik ilandan bir tanesini sizlerle paylaşarak ülkemizde akademik kadro istihdamında keyfiyetin getirdiği vaziyeti bir kez daha sizlere gösterelim.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında 24 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilen Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda; "DOKTORASINI MİKROBİYOLOJİ ALANINDA YAPMIŞ OLUP, OKULLARDA BESLENME, GIDA MİKROBİYOLOJİSİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK." şartı aranmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki ön lisans düzeyinde mezun veren Çocuk Gelişimi Programlarının amacı; çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma yardımcı olacak ara eleman statüsünde nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Bu çerçevede, Çocuk Gelişimi programlarında; İletişim Bilgisi, Eğitim Bilimine Giriş, Sınıf Yönetimi, Psikoloji, Çocuk Drama, Çocukları Tanıma ve Değerlendirme gibi buna benzer dersler verilmektedir.

İlanda yer alan Mikrobiyoloji alanın Çocuk Gelişimi ön lisans programıyla uzaktan yakından hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu alanda lisansüstü eğitim gören kişiler daha çok lisans düzeyinde eğitim veren Fen, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi alanlarda istihdam edilmektedir.

Durum böyle olunca ilanın çok göze batmaması için kişinin "okullarda beslenme, çocuk gelişimi" gibi konularda çalışmaları bulunması istenilerek tabiri caizse atanacak adayın Çocuk Gelişimi programına bir şekilde uyması için özel bir çaba sarf edilmiştir.

Bilimsel faaliyetler farklı disiplinler arası çalışmalara imkan vermekle birlikte, ilan edilen kadronun ön lisans programında olduğu, bu birimlerde daha çok kamu-özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanlarının yetiştirildiği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, "Atı Alan Üsküdar'ı geçti de Ahı Alan Sırat'ı Geçebilecek mi?" sözünden hareketle, bu türden adrese teslim alımlarla kadro arayan işsiz insanların ahını alan üniversite yöneticilerine konunun vahim boyutunu bir kez daha hatırlatmak isteriz!

Kaynak:Memurlar.net

Akademikadro.net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız.

kafkas-universitesi gunluk-ust
akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları, Kişiye Özel Bir İlan Daha