Kişiye özel bir ilan daha !

Meslek Yüksekokullarındaki Öğretim elemanı alımları mevzuat yönünden ve amacına uygun olmayan ilanlar nasıl son bulacak!

Meslek Yüksekokullarındaki Öğretim elemanı alımları mevzuat yönünden ve amacına uygun olmayan ilanlar nasıl son bulacak!

Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı alımlarında mevzuat yönünden gerek yabancı dil puanı istenilmemesi gerek norm kadro yönetmeliği bakımından unvan sınırlamasına tabi olmamasından dolayı maalesef kadro ilanlarında Üniversitelerimizin açık kapısı durumuna gelmiştir. Amacına uygun olmayan ilanlar verilerek akademik kadro yükselmeleri yapılabildiği gibi yabancı dil yeterliliğini aşamayanların da atamaları bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Atama sürecini müteakip 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesinde Rektörün görevleri arasında yer alan; "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek," hükmü uyarınca yapılan görevlendirmelerde, bu şekilde istihdam edilenlerin başka birimlerde çalıştırılmasına dair bir çözüm anahtarı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Anadolu Üniversitesinin 09 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi ilanı yayımlanmış olup, bu kadrolar arasında yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen öğretim görevlisi kadro ilanını incelediğimizde; Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ilan açıklamasında "SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE SİNEMA ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE LİSANS SONRASI ALANINDA EN AZ 3 YIL AKADEMİK DENEYİME SAHİP OLMAK." şartı aranmıştır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AD. / ASD. / PROG.

UNV

KADRO DER.

ADET

BAŞVURU KRİTERLERİ

ALES

DİL

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEK
OKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

TURİZM VE OTEL İŞLETME
CİLİĞİ PR.

ÖĞR.
GÖR.

6

1

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE SİNEMA ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE LİSANS SONRASI ALANINDA EN AZ 3 YIL AKADEMİK DENEYİME SAHİP OLMAK.

70

-

Belirli bir adayı tanımlayacak nitelikte olup kişiye özel olduğu apaçık ortada olan bu ilana yönelik ilgili programın web sayfasını incelediğimizde; Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının amaç edinildiği gibi ders içerikleri yönünden de ilan özel şartında belirtilen sinema ve televizyon bölümüne yönelik herhangi bir dersin olmadığı görülmektedir. Belirtildiği gibi turizm ve otel işletmeciliği programı turizm sektörü alanında mezun vermeyi amaçlarken sinema ve televizyon bölümü medya sektörüne yönelik bir bölüm olup bu iki alan içerik ve kapsam olarak hiçbir şekilde birbiriyle uyumlu değildir. Unutulmamalıdır ki programlarda donanımlı bir alt yapının oluşturularak alanında uzman çalışanların istihdam edilmesi mezunların yeterliliğini arttıran en önemli unsur olup akademik faaliyetlerin niteliği açısından da son derece önem taşımaktadır.

Öte yandan turizm alanına yönelik mezun veren birçok bölüm mezunu (Turizm ve Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Büro Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Rehberlik vb.) bulunmakta iken, Sinema ve Televizyon mezunlarının başvurabileceği bir ilan açıklaması uygun olmadığı gibi adaletsizliği de beraberinde getirecektir. Memurlar.net olarak sıklıkla sizlerle paylaştığımız hatalı veya kişiye özel ilanlarla ilgili olarak bazı Üniversitelerimiz sehven hataya sebebiyet verdiklerinden dolayı uyarılarımızı dikkate alıp düzeltme yoluna giderken bazı Üniversitelerimiz geri adım atmadıkları gibi mevzuat dışı kadro ilanları vermeye devam etmektedirler. Sürdürülebilir bir otokontrol mekanizması oluşturulmadığı sürece bu durumun devam edeceği de aşikardır.

Ancak biz yine de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının norm kadro kapsamında Üniversitelere 31 Aralık 2019 tarihine yetki devri verdiğini ve yapılacak gözlemler sonucu bu süreyi "ÜNİVERSİTE BAZLI" olarak uzatacağını, 12.04.2019 tarihli Yükseköğretim Denetleme Kurulunun bilgi notunda ise kişiye özel ilanlara yönelik atama işlemlerinde yer alanların idari ve cezai sorumluluklarının bulunduğunu hatırlatalım.

Köklü bir geçmişe sahip ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'ninde söz konusu yaptırımlara maruz kalmaması adına bir an evvel fırsat eşitliğine imkan tanıyacak şekilde söz konusu kadro ilanını yeniden değerlendirmesi ya da iptal etmesi gerekmektedir!

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel