Kişiye Özel İlana devam ediliyor!!!

Üniversite öğretim görevlisi ilanında başvuruyu kısıtlayan ve rekabeti engelleyen çalışma alanı yazdı...

Üniversite öğretim görevlisi ilanında başvuruyu kısıtlayan ve rekabeti engelleyen çalışma alanı yazdı...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 20.07.2020 tarihinde Resmi Gazete'de 2 öğretim görevlisi 4 tane de doktor öğretim üyesi kadrosu yayımlanmıştır. "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca yayımlanma aşamasında "denetleme mekanizmasından" yoksun aşağıdaki görselde yer alan öğretim görevlisi ilanlarının yine "önceden belirli" adaylara ışık tuttuğunu görmekteyiz.

Söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında bildirilen "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar" hükmüne aykırı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Ebelik anabilin dalında öğretim görevlisi kadro ilanında "........ Gebelerin yaşadıkları antepartum semptomlar üzerine çalışma yapmış olmak" ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında verilen öğretim görevlisi kadro ilanında ise "...... Akut inmeli hastalarda rehabilitasyon uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak." şeklinde özel çalışma alanları istenilmektedir. Bahsedilen kadro ilanları bu haliyle kişiyi tarif eden ve subjektif nitelikte olduğu apaçık ortadadır.
Oysa açıklanan durum yasal olarak yönetmelik ihlali olduğu gibi Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından kişiye özel ilanlara yönelik paylaşılan bilgi notunda da önemle altı çizilmiş kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici koşullara doğrudan uymaktadır.
Bu şekilde verilen ilanlara başvuran aday sayısı bir ya da parmakla sayılabilir azlıkta olacaktır. Zira ihtiyaç ve hizmet gerekleri bakımından akademik kadro istihdamında amaç akademik rekabetin öncelikli olmasıdır. Söz konusu programlardan mezun olarak ilgili alanda lisansüstü eğitim yapan ve yapmakta olan adaylarında ilgili ilana başvuruda bulunmalarına imkan verilmesi anayasal hak olan eşitlik ilkesine uygun olacaktır.

Bu itibarla Üniversitenin aşağıdaki ilanlarında her ne kadar mezuniyet alanları programla uyumlu olsa da, istenilen çalışma alanları bakımından başvuracak aday sayısını sınırlandırdığı için bu ilanların zaman kaybetmeksizin düzeltilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel