Kişiye Özel İlanlar devam ediyor...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden kişiye özel ilan..

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden kişiye özel ilan..

Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ilanları da herhangi bir yetkili kurum tarafından kontrole tabi olmaksızın Resmi Gazete'de ilan edilmeye başladığından bu yana gündemden düşmeyecek şekilde gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri maalesef akademik kadro ilanlarında kişiye özel ilanlarına 2021 yılında da devam etmektedirler..
Bu noktada, yeni bir örnek 31 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi ilanında;
Fakültelerin mimarlık veya tarih bölümü mezunu olmak, Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Eskiçağ Tarihi doktora programı mezunu olmak özel şartı istenmiştir.

Bu doğrultuda Programın öğretim planı incelendiğinde eski çağ tarihi alanında hiçbir dersin olmadığı görülecektir.

Kişiye özel hale getirilen bu ilanın bir kişiyi tanımladığı bu kadar açık iken mesleki eğitimin önem kazandığı şu günlerde böylesi ilanların görülmesi hem akademik kariyeri hedefleyenlerin objektif bir şekilde başvurularını engellemekte hem de Yeni YÖK'ün belirlemiş olduğu liyakat projesine aykırı olmaktadır.

Zira Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20.03.2020 tarihinde kadrolar hakkında Üniversitelere gönderdiği yazıda programlara uygun nitelikte öğretim elemanı istihdamına dikkat edilmesi uyarısında bulunmuş söz konusu kararın Sayıştay Başkanlığına da bildirilmesine yönelik gerekli önlemleri de almıştır 

Hatırlatması bizden..

gunluk-ust
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, kişiye özel ilan..