Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!

Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında adaylardan başvuru ücreti istemesi ve bunu zorunlu tutması doğru bir uygulama değil!

Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında adaylardan başvuru ücreti istemesi ve bunu zorunlu tutması doğru bir uygulama değil!

Hatırlayacağınız üzere "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarına öğrenci alımları üniversiteler tarafından bireysel olarak kendi internet adreslerinde ilan edilmektedir.
Lisansüstü öğrenci adayları üniversitelerin internet adreslerinde yer alan ilandaki şartları taşımaları halinde başvurularını doğrudan şahsen, posta veya elektronik yollarla üniversitelere yapmaktadır.
Fakat, bir üniversitemiz sunması gereken bir hizmet için ayrıca bir de "BAŞVURU ÜCRETİ" almaktadır. Bu üniversitemizin adı bir devlet yükseköğretim kurumu olan Gaziantep Üniversitesi...
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemindeki lisansüstü öğrenci alım ilanları incelendiğinde, lisansüstü programlara başvuru için adaylardan 50 TL ücret istenmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ücreti yatırıp makbuzu online başvuru sistemine yüklemedikleri takdirde müracaatlarının kabul edilmeyeceği uyarısı da kılavuzda yer almaktadır.

Ülkemizde bulunan köklü yükseköğretim kurumları dahil olmak üzere birçoğunda yer almayan bu başvuru ücreti uygulamasının hangi mantıkla ve yasal çerçevede Gaziantep Üniversitesi tarafından yapıldığını bilemiyoruz. Zaten ÖSYM'nin sınav ücretlerinin her geçen gün artması ile birlikte ALES, YDS, KPSS gibi merkezi sınavlara sürekli başvuru ücreti yatırmaktan bıkan adaylardan bir de lisansüstü eğitime müracaatta para istenmesi doğru bir uygulama değildir!

Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesinin almış olduğu bu başvuru ücretinden bir an önce vazgeçmesi hem adaylar için hem de üniversite için yararlı olacağını düşünmketeyiz.