Lisansüstü öğrencilerin COVİD nedeniyle kayıt dondurmaları mümkün mü?

Lisansüstü öğrenciler COVİD nedeniyle 2 dönemden fazla kayıt dondurabilir mi?

Lisansüstü öğrenciler COVİD nedeniyle 2 dönemden fazla kayıt dondurabilir mi?

Soru: Tez aşamasında olan bir yüksek lisans öğrencisi olarak YÖK’ün verdiği kararlar doğrultusunda Covid-19 sebebiyle 2020 yılında 1 yıl kayıt dondurdum. YÖK tarafından 3 Eylül 2021 tarihinde duyurulan "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ne göre tekrar kayıt dondurma hakkım var mıdır?

 

Cevap: Tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok alanda olduğu gibi ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında da olağanüstü durumlara karşı olağanüstü kararlar alınarak pandemiden en az etkilenecek şekilde eğitim ve öğretim süreçleri de yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren ülkemizdeki üniversitelerde de eğitim-öğretim uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülmeye başlandığından dönemin koşulları çerçevesinde bir takım yeni kurallar alınarak süreç yönetilmiş ve kısmen halen bu uygulamalar devam etmektedir.

         Bunlardan bir tanesi de Üniversitelerde uygulanan Kayıt Dondurma hakları ile ilgili çeşitli durumlardır. Bu konuda 31.03.2020 tarihinde Üniversitelere gönderilen yazı ile önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerle ilgili Covid-19 nedeniyle kayıt dondurma hakkı verildiği yazı ile bildirilmiş, takiben çeşitli yazılarla burslu öğrencilerle araştırma görevlilerinin de kayıt dondurma haklarından faydalanabileceği ve bu sürelerin burs sürelerine ekleneceği ile azami sürelerinden sayılmayacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, YÖK tarafından kayıt dondurma süreçlerini içeren bir kısım haberlerimiz şu şekildeydi:

01 Nisan 2020: YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi

16 Nisan 2020: YÖK'ten araştırma görevlilerine kayıt dondurma imkanı!

15 Şubat 2021: YÖK'ten 100-2000 bursiyerleri hakkında mücbir sebep kararı!

17 Şubat 2021: YÖK'ten 'yüz yüze eğitim ve kayıt dondurma' kararı

21 Temmuz 2020: YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlilerine iki dönem ek süre hakkı!

Görüleceği üzere pandemi nedeniyle 2009-2020 Bahar, 2020-2021 Güz ve Bahar olmak üzere covid-19 sebebiyle kayıt dondurma süresi olarak yaklaşık 1,5 yıllık süre bu hakkı tanımıştır.

2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturulmuş ve 29.07.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda uygun görüldüğünü Üniversitelere duyurmuştu. (YÖK'ten 'küresel salgında yeni normalleşme süreci' rehberi) Yine bir kısım yazılarında eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalara ait kararlarda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması gerekliliklerine vurgu yaparak süreçleri yönetmeleri istenmiştir.

"Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’nde yer alan;

III. UYGULAMALI EĞİTİMLER

  1. Kayıt dondurma:

Uygulama ağırlıklı programlarda yer alan yükseköğretimin tüm kademelerindeki öğrencilerin, salgının bölgesel ve yerel seyri dolayısıyla uygulamalara katılmak istememesi ve kayıt dondurmak istemeleri halinde, bu istekleri değerlendirmeye alınmalıdır.

Tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler, tez danışmanının da görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşüne binaen kayıt dondurma işleminden yararlanabilirler.

hüküm ile 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında kayıt dondurma hakkını pandemi koşulları nedeniyle tekrar verdikleri açıkça görülmektedir.

Sonuç olarak; her ne kadar kurumların çıkartmış oldukları Yönetmeliklerde 1 (bir) yıl gibi bir süre ile kayıt dondurma hakkı tanınmış olsa da yaşanan olağanüstü koşullar sebebiyle yukarıda paylaştığımız yazılar çerçevesinde 1 (bir) yıldan fazla bir süre kayıt dondurma hakkının kullanılabilirliği mümkün gözükmektedir.