Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti

Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti...

Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti...

Adıyaman Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hakkında Eğitim-Bir-Sen üyesi tarafından yapılan şikayet üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca yapılan inceleme neticesinde raporda yer alan bulgulara rağmen ceza ve disiplin soruşturmasına gerek görmeyen karar mahkemeden döndü.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, şikayet edilen rektör hakkında disiplin ve/veya ceza soruşturması açılmasına gerek olmadığı yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediğine hükmetti.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "Davacının iddialarına ilişkin olarak davalı idare tarafından inceleme yapılmış olmakla birlikte, davacının rektörlük seçimi sürecinde idari atamalar, çeşitli konularda hazırlanan projelerin iptal edilmesi, adı geçenin rektörün personele karşı tutum ve davranışları, adam kayırma, devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanma, çeşitli yapılanmalara göz yumma gibi iddialarının bulunduğu ve söz konusu iddiaların ciddiyeti dikkate alındığında, bu iddialara yönelik olarak 2547 sayılı Kanun'un 53. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki işlemlerin başlatılması gerekirken, şikayet edilen Rektör hakkında disiplin ve/veya ceza soruşturması açılmasına gerek olmadığı yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir."

Mahkeme kararının tam metni için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net

gunluk-ust
akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi