Malatya Turgut Özal Üniversitesi adayları şahsen başvuruya zorluyor!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuruların şahsen yapılmasının şart koşulması adayların tepkisine yol açtı!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuruların şahsen yapılmasının şart koşulması adayların tepkisine yol açtı!

09 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "İlan" başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese ŞAHSEN VEYA POSTA yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." hükümleri yer almaktadır.

Mezkür yönetmelikte yer alan bu düzenleme çerçevesinde, yükseköğretim kurumları Türkiye'nin birçok ilinden yapılabilecek başvuruları göz önüne alarak ve başvurun aday sayısını arttırmak amacıyla postayla yapılan müracaatları da kabul etmekte, hatta bazı üniversitelerimiz elektronik başvuru yoluna geçmeye bile başlamışlardır.

Diğer taraftan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 11 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de verilen Öğretim Görevlisi ilanına bakıldığında; adayların ilanda belirtilen birimlere başvurularının şahsen yapılacağı, POSTA VB. YÖNTEMLERLE GÖNDERİLEN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAĞI ifade edilmiştir.

Bu anlamsız şartın gereği olarak, kadrolara başvurmayı düşünen bir aday öncelikle ön belge teslimi yani başvuru için Malatya'ya gelecektir. Daha sonra ise ön değerlendirme sonuçları ilan edildiğinde sınava girmeye hak kazanması halinde yazılı sınav için tekrar Malatya'ya gelecektir. Şayet başarılı olması halinde ise tekrar atanmak için şart olan belgelerin teslimi için üçüncü sefer Malatya'ya gelecektir.

Yönetmeliğin açıkça şart koşmadığı bir durumda adayları zorlayarak şahsen başvuru yaptırmanın görüldüğü üzere mantıklı bir tarafı yoktur!

Bu nedenle, Türkiye geneline açılan bu tarz kadrolara hem başvuran aday sayısını arttırmak hem de adayları maddi açıdan zorlamamak adına ilgili üniversite yönetiminin müracaatları posta yolu ile kabul etmesi en doğru olanıdır.

Memurlar.Net - Özel