MEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu

MEB, Üniversiteler tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika eğitimi programını durduğunu bildirdi

MEB, Üniversiteler tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika eğitimi programını durduğunu bildirdi

Mlli Eğitim Bakanlığı daha önce yayımladığı ve üniversitelere bildirdiği 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması için planlama yapmıştı.

Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini korumaktaydı

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildiği,

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamlı bir açıklama yapılacağı bildirildi.