Mevzuata Aykırı Baraj Puanı Uygulaması !

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında aranan şartlar ve diğer hususlar, 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hakkında yapılan ön değerlendirme sonucunda sınava çağrılanların nihai değerlendirmesi ilgili Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." hükme göre yapılmaktadır.

Bu çerçevede, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında (öncelikli alan araştırma görevlisi alımları ile yabancı dil öğretim görevlisi alımları hariç) giriş sınavında herhangi bir puan barajı uygulaması belirlenmemiş, sadece toplam değerlendirme puanının 65 altında olması halinde adayların başarısız sayılacağı ifade edilmiştir.
Nitekim, mevzuatımız bu kadar açık ve net iken bazı üniversitelerimiz yetkileri olmadığı halde alımlarda baraj puan uygulaması getirerek adayları mağdur etmekte, hukuki sorunlar yaratmaktadır.

Örneğin, devlet yükseköğretim kurumlarımızdan birisi olan Türk Alman Üniversitesi tarafından 22 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda adayların bilim sınavından en az 55 puan alması gerektiği belirtilmiş, bununda Üniversite Senatolarının kararı olduğu ifade edilmiştir.

Ancak, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında yer verilen "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmüne göre Üniversite Senatoları yalnızca kadrolara başvuracak adayların asgari ALES ve yabancı dil puanlarını yükseltebilmektedir. İlgili Yönetmelik, üniversitelere giriş sınavında not barajı koyma yetkisi vermediğinden Türk Alman Üniversitesi Senatosunun aldığı bu karar yargıya taşınması halinde doğrudan iptal edilecektir.

Örneğin, ilgili Üniversite tarafından aşağıda nihai değerlendirme tutanağı olarak verilen araştırma görevlisi alımında giriş sınavından 47 puan alan aday toplam puanı 65 üstü olmasına rağmen değerlendirme dışı bırakılmıştır. Esasen bu aday ilgili Yönetmeliğe göre başarılı olarak ilan edilmeli ve ataması yapılmalıdır.

Bu çerçevede, Türk Alman Üniversitesi tarafından Senato kararı ile koyulan baraj puanı uygulamasının hukuki temelden yoksun olduğunu, bir an evvel başarısız olarak ilan edilen adayların atamalarının yapılması gerektiğini kendilerine hatırlatmak isteriz!Kaynak : Memurlar.Net - Özel

gunluk-ust
Üniversiteden, Mevzuata Aykırı, Baraj Puanı Uygulaması, Türk Alman Üniversitesi