Öğrenci Affından Kimler Yararlanacak?

Kanun teklifi verilen Öğrenci Affından kimler yararlanacak. Başvuru tarihi ne zaman başlayacak.

Kanun teklifi verilen Öğrenci Affından kimler yararlanacak. Başvuru tarihi ne zaman başlayacak.

Bildiğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde Öğrenci Affı ile ilgili kanun teklifi görüşülüyor.  Görüşülen Kanun teklifinin yasallaşmasından önce Yükseköğretim kurumlarında hazırlık programı dahil önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden kendi istekleriyle ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıp yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla  2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde  ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

AFTAN YARARLANAMAYACAKLAR

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler ve kendi isteği ile ilişik kesenler dahil olmak üzere aftan yararlanmacaklardır.

 

Aftan yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Yukarıda belirtilen kanun maddeleri teklifleri dikkatte alındığında azami süresi dolan/dolmak üzere olan önlisans, lisans, lisansüstü öğrencilerden özellikle ilişik kesme süresinde olanların Af kanundan yararlanabilmeleri için kanun çıkmadan ilişiklerin kesilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

gunluk-ust
af, öğrenci, kanun teklifi