Öğretim görevlisi alım ilanlarına sınırlayıcı koşullar yazılmamalı !!!

Üniversitelerin öğretim görevlisi alım ilanlarında başvuruyu sınırlandıran koşullar yazılmamalı !

Üniversitelerin öğretim görevlisi alım ilanlarında başvuruyu sınırlandıran koşullar yazılmamalı !

Bildiğiniz üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 09 Kasım 2018 günü değiştirilmesi ile birlikte öğretim elemanı ilanları artık Üniversitelerimizce doğrudan Resmi Gazete'ye gönderilmek suretiyle verilmeye başladı. Fakat, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi ilanlarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının denetim mekanizmasından çıkması Üniversitelerde gerek mevzuata aykırı ilanlara gerekse kişiye özel ilanların daha da artmasına sebep oldu.

Öte yandan, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından -Kişiye Özel Öğretim Üyesi İlanları- için bilgi notu paylaşıldığını, bu bilgi notunda özellikle profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına verilen bazı ilan şartlarında, ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunduğu ve hatta bazı atamalar için doğrudan ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya da doktora tez başlıklarının ek koşul olarak belirlendiği, bazı ilanlarda bilimsel kalite ve bilim disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici koşullar belirlendiği, bu durumların dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından atama işleminin iptal edileceği, buna bağlı olarak üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı ve kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı, söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağı açık olduğu ifade edilmiştir.

Ancak, bilgi notundan haberdar olamayan yeni kurulmuş Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bırakın Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Öğretim Görevlisi kadrosuna -sınırlandırıcı- çalışma alanını özel şart olarak koymuştur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

ALES

Y.DİL

ÖZEL ŞARTLAR

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

6

1

70

-

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS MEZUNU OLMAK. DİKSİYON VE KONUŞMA EĞİTİMİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

İlanda özel şart olarak yer alan "DİKSİYON VE KONUŞMA EĞİTİMİ" alanı ülkemizde lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştiren herhangi bir tezli yüksek lisans programı değildir. Bu ancak belirli bir kişinin/kişilerin çalıştığı daha da doğrusu tezini yazdığı alan olabilir. Dolayısıyla ilanda böyle bir şartın yer alması çok sınırlı bir başvuruya imkan vermektedir.

Maalesef ülkemizde iyi uygulamalar yerine kötü uygulamalar daha kolay ve süratli bir şekilde genele yayıldığından, bu tip ilanların örnek gösterilmemesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından İPTAL EDİLMESİ en uygun olacaktır !

Memurlar.Net - Özel