Öğretim görevlisi alım yönetmeliği acilen revize edilmeli !!!

Öğretim Görevlisi alımlarında Yönetmeliğin Kanuna uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi alımlarında Yönetmeliğin Kanuna uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak genel şartlar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin 3 Ekim 2019 tarihinde değiştirilen "Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır." yer almaktadır.
Buna göre, Eczacılık, Veterinerlik, Tıp gibi lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olan kişiler ilave bir tezli yüksek lisans yapmaksızın öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvurabilmekte ve başarılı olmaları halinde atanmaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Öğretim Görevlileri" başlıklı 31 inci maddesinde 15 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7234 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda Öğretim Görevlisi kadrolarına atanabilmek için meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranmaktadır.

Anılan yasal düzenleme sonrası, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı mezkur Yönetmelikte değişiklik yapmadığı için kanun ile yönetmelik arasında öğretim görevlisi kadrolarına başvuru durumu bakımından tezatlık oluşmuştur. Fiili durumda meslek yüksekokullarının ALES'ten muaf olarak belirlenen uzmanlık alanları hariç olmak üzere lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olanlar da dahil olmak üzere tüm öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda "TEZLİ" yüksek lisans yapmış olmak şarttır.

Sonuç olarak, Kanun hükmü olabildiğince açık ve net olmasına rağmen geride kalan yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte gerekli uyarlama konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Normlar hiyerarşisi ve yükseköğretim kurumları arasından uygulamalarda birlikteliği sağlamak amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesinde yapılan düzenlemeye uygun olarak ilgili yönetmeliğin acilen revize edilmesi gereklilik arz etmektedir.

Kaynak: Memurlar.Net

ogretim-elemani-ilanlarigunluk-ust
öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, alım, Öğretim görevlisi, alım yönetmeliği, acilen revize edilmeli