Öğretim görevlisi ilanında iki sorun!

İnönü Üniversitesi tarafından ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunun özel şartında ve ALES puan türünde sorun var.

İnönü Üniversitesi tarafından ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunun özel şartında ve ALES puan türünde sorun var.

İnönü Üniversitesi tarafından 14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda, "İşletme Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve sağlık kurumlarında tüketici davranışları konusunda çalışma yapmış olmak." özel şartı aranmıştır.
Ayrıca, bu ilana başvuracak adayların ALES puan türünün "SÖZEL" olarak belirlenmiştir.
Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde ALES puan türlerinin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda değerlendirilmesine dair belirlenen ilkelerin 2 nci maddesi ile "Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünün ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilmesine" imkan verilmiştir.

Bununla birlikte, üniversitelere yerleşme puan sisteminde değişiklik yapılması sonucunda ön lisans programlarının puan türü TYT olarak belirlenmiştir. YÖK'ün yukarıdaki belirttiğimiz 2017 yılına ait kararında "programa hangi alandan öğrenci alımı yapılıyorsa o alandaki ALES puan türünün tercihine göre kullanabilmesine" yönelik kararı TYT sonrası revize edilmesi beklenirken, beklenmedik bir kararla YÖK üniversitelerin öğretim elemanı alımlarında ALES puan türünü kendilerinin belirlemesine yönelik önemli fakat kontrol edilemez bir yetki devri yaptı.
Bu karar sonucunda, bizimde buradan gündeme getirmeye fırsat bulduğumuz bir takım ilanlarda hatalara sebebiyet verdiğini belirtmemize rağmen süreç içerisinde durum katlanarak devam etmektedir. Bu konuya örnek bir haberimiz için TIKLAYINIZ.
Bu açıklamalar doğrultusunda İnönü Üniversitesinin ilanı iki açıdan incelendiğinde;
1- "Sağlık kurumlarında tüketici davranışları konusunda çalışma yapmış olmak" şartının belirli bir adayı tarif eder nitelikte olup mevzuata aykırılık içerdiği,
2- ALES puan türünün ise İşletme mezunlarının alan itibarıyla Eşit Ağırlık düzeyinde eğitim görmeleri bakımından, Sözel puan türüne ilave olarak Eşit Ağırlık puan türünün de eklenmesinin uygun olacağı, değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, İnönü Üniversitesinin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde öğretim elemanı ilanlarına yönelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının gerek yazılı gerek sözel uyarılarını da dikkate alması gerektiğinden söz konusu kadronun özel şartı ile ALES puan türünü bir kez daha gözden geçirmesinde fayda bulunmaktadır.

Memurlar.Net - Özel