Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı Yönetmeliğinde İki Düzenleme

YÖK, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

YÖK, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenleme yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre,

  • Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda,
  • Bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamalarında,
  • Ortak zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda,
  • Uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında,

Yabancı dil başvuru şartı 80’den 85’e yükselmiştir.

Ayrıca, araştırma üniversiteleri ile aday araştırma üniversitelerine öncelikli alanlara atanmak üzere tahsis edilecek araştırma görevlisi kadroları için nihai değerlendirmede diğer alımlara göre farklı bir yöntem belirlenmiştir.

Buna göre, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinde, öncelikli alan araştırma görevlisi kadroları için nihai değerlendirme başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %40’ı, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %15’i dikkate alınacaktır. Bu kapsamda sınava çağrılacak aday sayısı da diğer düzenlemeden farklı olarak ilan edilen kadronun üç katını geçemeyecektir.

gunluk-ust
yök, kadro, ilan