Öğretim Üyesi atamalarına 6 bin atama izni yetecek mi?

Cumhurbaşkanı kararı ile öğretim üyesi atamaları için tahsis edilen 6 bin adet atama izninin kurum içi yükselmeler de göz önüne alındığında sınırlandırılması doğru değildir.

Cumhurbaşkanı kararı ile öğretim üyesi atamaları için tahsis edilen 6 bin adet atama izninin kurum içi yükselmeler de göz önüne alındığında sınırlandırılması doğru değildir.

Bilindiği üzere, 20 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre öğretim üyesi kadrolarına bu yıl yapılacak atamalara ilk kez bir sayı sınırlandırması getirilmiştir.

Söz konusu kararın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır." düzenlemesi yer almış olup, 6 bin atama izninin %20'si (1200 adedi), Yükseköğretim Kurulu tarafından ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılması hüküm altına alındı.

Yükseköğretim Kurulu web sayfasında yer alan istatistik sayfası üzerinden yıllara göre öğretim üyesi sayısındaki artışlara göz gezdirdiğimizde; 2017 yılında 59 bin 800 olan öğretim üyesi sayısının, 2018 yılında 63 bin 881'e, 2019 yılında ise 67 bin 448'e ulaştığı görülmektedir.

Üç yıllık süreç içerisinde toplam sayıda artış 7 bin 648 olurken, geçen yıl norm kadro sürecinin başlaması ile birlikte 3 bin 567 düzeyinde öğretim üyesi ataması yapılmıştır. Böyle bakıldığında, 6 bin sayısının tüm devlet yükseköğretim kurumlarına yeteceği değerlendirilebilir. Ancak, buradaki temel sıkıntı, kurum içerisinden yükselen öğretim üyelerinin de bu sayıya dahil olmasıdır.