Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!

Başvuruya konu olayda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında "Parkinson hastalığıyla ilgili yayını olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak" şartıyla 1 (bir) adet doçent kadrosu ilan edilmiştir. İlgili kadroya başvuran adayın ataması yapılarak görevine başlamıştır.

Daha sonra, ilgili kadronun ilan edildiği Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı tarafından, doçent kadrosuna ihtiyaç duyulmadığı, ilanda aranan şartların başvuru sayısını azaltacak şekilde belirlendiği ve Fakülte Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava açılmıştır.

İdare mahkemesi ilanda yer verilen "Parkinson hastalığıyla ilgili yayını olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak" şartıyla ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun mülga 25 inci maddesi kapsamında YÖK onayı alınmadan işlem gerçekleştirildiği gerekçesiyle işlemin yürütmesini durdurmuş, adayın kadrosuyla ilişiği kesilmiştir. Daha sonra ise davayı açan anabilim dalı başkanın kamu görevinden ihraç edilmesinden dolayı taraf ehliyetini yitirdiği gerekçesiyle başvurucu tekrar göreve iade edilmiştir.

Başvurucunun yürütme durdurma sonrası görevden ilişiğinin kesildiği tarih ile göreve yeniden iade edildiği tarih arasında geçen süreye dair maddi kayıplarının temini için talepleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından reddedilmiş, derece mahkemelerinde ve Danıştay nezdinde aleyhine sonuçlanmıştır.

Bunun üzerine, ilgili öğretim üyesi mahrum kaldığı parasal haklarından dolayı mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi;

1- Somut olayda, öğretim üyesi ilanında yer verilen ""Parkinson hastalığıyla ilgili yayını olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak" şartı için 2547 sayılı Kanunun mülga 25 inci maddesi kapsamında YÖK onayı alınmadan işlem gerçekleştirildiğinin açık olduğu ve bu durumun başvurucunun kusurundan kaynaklı olarak gerçekleştirilmediğini ifade etmiştir.

2- Anayasa Mahkemesi, mahkemenin verdiği ve üst mahkemece ya da aynı mahkeme tarafından kaldırılmayan bir yürütmenin durdurulması kararının uygulanması amacıyla kamu göreviyle geçici olarak ilişiği kesilen başvurucunun bu dönemde yoksun kaldığı parasal hakların ödenmemesinin ölçülü olduğu ve kamu yararı ile bireysel yarar arasındaki adil dengeyi zedelemediği gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin öğretim üyesi ilanlarında yer verilen özel koşulların YÖK onayına tabi olduğu yönündeki tespiti sonrası halihazırda üniversiteler tarafından herhangi bir izin alınmadan ilan edilen kadroların yargıya yansıması halinde iptaline sebep olabilecektir!
Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine ulaşmak TIKLAYINIZ.

memurlar.net

gunluk-ust
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!