Kocaeli Üniversitesinden Örnek bir Uygulama !!!

Kocaeli Üniversitesi 2020-2021 bahar yarıyılında Yabancı dil puanı olmayan doktora programına başvuracak adaylar için önemli bir karar aldı.

Kocaeli Üniversitesi 2020-2021 bahar yarıyılında Yabancı dil puanı olmayan doktora programına başvuracak adaylar için önemli bir karar aldı.

Kocaeli Üniversitesi dil sınavına giremeyen ve dil puanı olmayan doktora programına başvurucak adaylardan tez dönemine geçene kadar dil şartını sağlamaları koşulluyla geçici kayıt hakkı verdi. Umarız Koceli Üniversitesinin yapmış olduğu bu uygulama diğer üniversitelere de örnek olur.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Üniversitemiz Rektörlüğü’nün 20.01.2021 tarihli yazısına istinaden, 2020/2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı Lisansüstü başvurularında Aşağıda belirtilen, Üniversitemiz Senatosunun 10.09.2020 tarih ve 2020/10 nolu toplantısında alınan 2 sıra sayılı kararının uygulanmasına karar verilmiştir.
10.09.2020 tarih ve 2020/10 nolu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar; “Covid-19 pandemisi nedeni ile yabancı dil sınavlarına giremeyip dil puanı olmayan doktora programına başvuran adaylara, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 55 (elli beş) Dil Puanı şartı aranmadan bir defaya mahsus olmak üzere kayıt hakkı verilmesine, bu adayların tez dönemine geçinceye kadar dil şartını sağlamalarına ve bu süreye kadar dil şartını sağlayamayan öğrencilerin de kayıtlarının silinmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.”