Sıfır çeken bölümde, 3 doktor öğretim üyesi kadrosunun ilan edilmesi norm kadroya uygun mu?

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü YKS-2019'da sıfır çekmesine rağmen 3 (üç) Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan etti.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü YKS-2019'da sıfır çekmesine rağmen 3 (üç) Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan etti.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü YKS-2019'da sıfır çekmesine rağmen 3 (üç) Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan etti.

Karabük Üniversitesi tarafından 12 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de 1 Profesör, 1 Doçent ve 36 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 38 Öğretim Üyesi kadrosunu ilan edildi.

Söz konusu kadroları incelediğimizde; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2019) sonuçlarına (Bknz. Sayfa:110) göre Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 30 kişilik kontenjanını hiçbir öğrencinin tercih etmediği, aynı bölümün İngilizce eğitim veren programını ise sadece 4 kişinin yerleştiği görülmektedir.

Bununla birlikte, mevcut akademik kadro durumuna bölüm web sayfası üzerinden bakıldığında, halihazırda 5 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, Doktorasını tamamlamış 4 Araştırma Görevlisi ile 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere 23 kişi olduğu anlaşılmaktadır. Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün norm kadro sayısı 6 olduğu için bölüm 13 öğretim üyesi ile mevcut durumda normunu aşmış durumdadır.

Dolayısıyla, " Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Bu talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır." düzenlemesi çerçevesinde 3 (üç) doktor öğretim üyesi Yükseköğretim Kurulunun izni doğrultusunda ilan edilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı norm dışı kadro taleplerini "yönetmeliğe" göre dört başlıkta değerlendirilmektedir;

1- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı,

2- İleri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

3- Doktora programlarından mezun sayısı,

4- Üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü her ne kadar lisans

düzeyinde sıfır çekmiş olsa bile, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulundan üç doktor öğretim üyesi kadrosunu almayı başarabilmiştir.

Son olarak, Karabük Üniversitesi Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 12 yıl önce kurulan ve bu kısa sürede Dünya sıralamalarına giren Karabük Üniversitesinin öğretim üyesi kadro taleplerinde, ortaya konulan bu başarının itibar gördüğü anlaşılmaktadır.

Memurlar.Net - Özel