Üniversite, kişiye özel sertifika şartlarını, öğretim görevlisi ilanına yazdı

Pamukkale Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında kişiye özel sertifika şartları yazılarak diğer adayların başvuruları engellendi!

Bildiğiniz üzere, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım şartlarını düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde; üniversiteler tarafından mevzuata aykırı olarak yayımlandığını değerlendirdiğimiz kişiye özel akademik kadroları Memurlar.net olarak elimizden geldiğince sizlere duyurmaya ve bu konuda farkındalık yaratmaya çabalıyoruz. Zaman zaman başarılı olsak da bazı üniversiteler Yükseköğretim Kurulunun öğretim elemanı kadrolarını doğrudan ilan etme hususunda yaptığı yetki devrini suiistimal ederek kişiye özel ilanlarına farklı yöntemlerle devam ediyor.

Buna en yakın tarihteki örneklerden biri ise Pamukkale Üniversitesi! Söz konusu üniversite tarafından çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 9 Öğretim Görevlisi kadrosu 26 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı, bir kadro ise yanlış birimde ilan edildiğinden 27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de düzeltme yapıldı.

Aşağıdaki tabloda yer alan dört öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna baktığımızda; lisans ve yüksek lisans mezuniyet şartlarına ilave olarak birbirinden farklı sertifikaların adaylardan istendiğini görüyoruz. Örneğin, Fizyoterapi alanında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan farklı konularda dört tane ilave sertifika istenmektedir. Bu sertifikaların tamamını sağlayan Türkiye'de kaç kişi olabilir? Bununla birlikte, bazı ilan şartlarının alınacak programla ilişkisi de tam olarak anlaşılamamıştır. Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerine alınacak Öğretim Görevlisinin -yüksekte çalışma eğitimi- almış olduğunu belgelendirmesi gerekiyor.

Bu açıklamalar ve yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükmüne göre belirli bir adayı tanımlayan özel şartların yer verildiği bu ilanların Pamukkale Üniversitesi tarafından iptal edilmesi ya da herkesin başvurusuna imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

KADRO UNVANI

AÇIKLAMA

Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Öğr. Gör (Ders Verecek)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. Belgelendirmek kaydıyla TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ VE SAP 2000 EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK.

Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Öğr. Gör (Ders Verecek)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. İLK YARDIMCI BELGESİNE, AUTOCAD 2-D VE AUTOCAD 3-D SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Öğr. Gör (Ders Verecek)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ortopedik Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; Belgelendirmek şartıyla LUMBER, SERVİKAL, TORASİK BÖLGE MANİPÜLASYONU, MOBİLİZASYONU VE KİNEZYOLOJİK BANTLAMA SERTİFİKASINA, AYAK BİLEĞİ, DİZ VE KALÇA YARALANMALARI İLE İLGİLİ TEORİ VE UYGULAMALAR SERTİFİKASINA, ALT-ÜST EKSTREMİTE VE OMURGA İLE İLGİLİ YARALANMALARDA KİNEZİYOLOJİK BANTLAMA TEKNİKLERİ VE KLİNİK BANTLAMA YÖNTEMLERİ SERTİFİKASINA, OMUZ, DİRSEK, EL VE SERVİKAL OMURGA İLE İLGİLİ YARALANMALARDA UYGULAMALI PRATİK VE KLİNİK ANATOMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü

Gıda Teknolojisi

Öğr. Gör (Ders Verecek)

Su Ürünleri Mühendisliği lisans ve Su Ürünleri Temel Bilim alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak; Belgelendirmek şartıyla PCR, REAL-TİME PCR, WESTERN SİSTEMLERİ, DNA DİZİLEME VE YENİ NESİL DİZİLEME SİSTEMLERİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.

Memurlar.Net - Özel
0191206415.pdf