Üniversite 'teze geçmemiş' olmak şartıyla araştırma görevlisi ilanı verebilir mi?

Devlet üniversiteleri araştırma görevlisi kadrolarında tez aşamasına geçmemiş olmak şartıyla ilan verebilir mi?

Devlet üniversiteleri araştırma görevlisi kadrolarında tez aşamasına geçmemiş olmak şartıyla ilan verebilir mi?

Bilindiği üzere, devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi istihdamı, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"e göre yapılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre, Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı" aranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 30 Ekim 2019 tarihli ve 30933 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı ilanında; 1 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi kadrosu yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan 3 araştırma görevlisi kadrosunu incelediğimizde; başvuracak adaylarda tez aşamasına geçmemiş olması şartı aranmıştır.

Yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi atamaları 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi çerçevesinde 50/d statüsünde yapılmaktadır. Dolayısıyla, kanunun emrettiği şekilde araştırma görevlisi kadrosuna atanabileceklerin öncelikle lisansüstü eğitime kayıtlı olması gerekmektedir. Üniversitenin gerek 2547 sayılı Kanunda gerekse mezkür yönetmeliğin yetki vermediği bir hususta araştırma görevlisi kadrosunda -tez aşamasına geçmemiş- olmak şartını araması adayların başvurusunu engellemektedir.

Diğer taraftan, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi alanında yetiştirilmek üzere verilen Araştırma Görevlisi ilanına; Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans eğitimi gören adayların başvurusuna imkan verilmemiştir. İlanın mevcut haline göre İlahiyat Fakültesi mezunu ve Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam eden aday/ların başvurması istenmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından aşağıda yer verilen araştırma görevlisi ilanlarının yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

BİRİM/BÖLÜM/ABD

UNVAN

KADRO

ADEDİ

ÖZEL ŞART

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında TEZ AŞAMASINA GEÇMEMİŞ OLUP DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

İnşaat Mühendisliği Yapı alanında yetiştirilmek üzere; İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Yapı alanında (İlgili enstitü müdürlüğünden ya da anabilim dalı başkanı tarafından onaylı resmi bir belge ile belgelendirmesi kaydıyla) TEZ AŞAMASINA GEÇMEMİŞ OLUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi Bilim Dalı)

Araştırma Görevlisi

1

Din Sosyolojisi alanında yetiştirilmek üzere; İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. SOSYOLOJİ ANABİLİM DALINDA TEZ AŞAMASINA GEÇMEMİŞ OLUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.