Üniversiteler, enstitüleri birleştirmeye başladı

Yükseköğretim kurumlarındaki Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatılarak "Lisansüstü Eğitim Enstitüleri" kurulmaya başlandı.

Bilindiği üzere, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 16 yeni devlet üniversitesi kurulmuştur.

Yeni kurulan üniversitelerde, yükseköğretimdeki mevcut düzenin aksine Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler Enstitülerinin yerine "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜLERİ" hayata geçirilmiştir.

27 Nisan 2018 tarihli "Üniversitelerde Enstitüler Tek Çatı Altında Toplanıyor" başlıklı haberimizde; üniversitelerde çok sayıda enstitü bulunması halinde, her enstitü için müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu, idari personel ve buna bağlı fiziki alan ihtiyacı ortaya çıkacağından, bu tür bir akademik yapılanmanın kamuda kaynak israfına yol açtığına dikkat çekmiştik.

Geçen bir yılı aşkın süre zarfında;

1- Devlet yükseköğretim kurumlarından; İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi,

2- Vakıf yükseköğretim kurumlarından ise; İbn-i Haldun Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,

Olmak üzere toplamda 14 üniversitesi bünyesindeki Fen, Sosyal veya Sağlık Bilimleri Enstitüleri hakkında kapatma kararı verilerek, "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" kurulmuştur.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7/d-2 maddesine göre, "Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak" Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte, aynı maddenin (b) fıkrasında ise; "Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak" görevi de yine Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir.

Bu kapsamda, üniversitelerin idari personel sayısı ve fiziki mekan kullanımı açısından oldukça zorluklar yaşadığı şu dönemde, başta eldeki insan kaynağının etkin ve verimli kullanılması için gerekse tüm yükseköğretim kurumlarında uygulamada birlikteliğin sağlanması bakımından, "disiplinlerarası" olanlar hariç olmak üzere Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri Enstitülerinin kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin devlet ve vakıf üniversitelerinde gecikmeksizin kurulması faydalı olacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel
0191206415.pdf