Üniversitelere tahsis edilen 6.342 kadronun kullanımı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 24 üniversiteye ihdas edilen öğretim elemanı kadrolarının kullanımı nasıl olacak, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 24 üniversiteye ihdas edilen öğretim elemanı kadrolarının kullanımı nasıl olacak, işte detaylar...

Bilindiği üzere, 26 Haziran 2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 üniversiteye toplamda 6342 kadro ihdası yapıldı.

Söz konusu kadroların üniversite ve unvan bazlı dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Buna göre, üniversitelere toplamda 797 Profesör, 1068 Doçent, 1145 Doktor Öğretim Üyesi, 1030 Öğretim Görevlisi, 2302'si ise Araştırma Görevlisi olmak üzere 6342 kadro ihdası gerçekleştirildi.

SIRA NO

ÜNİVERSİTE ADI

PROFESÖR

DOÇENT

DOKTOR

ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

TOPLAM

1

Afyon Kocatepe Üniversitesi

45

45

90

40

60

280

2

Akdeniz Üniversitesi

55

55

50

28

124

312

3

Amasya Üniversitesi

30

30

45

43

60

208

4

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

50

60

25

53

140

328

5

Bursa Uludağ Üniversitesi

30

55

65

30

52

232

6

Çukurova Üniversitesi

30

60

55

55

116

316

7

Erciyes Üniversitesi

50

40

65

50

123

328

8

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

25

34

50

60

135

304

9

Hacettepe Üniversitesi

25

25

65

40

129

284

10

İnönü Üniversitesi

32

40

50

50

140

312

11

İstanbul Üniversitesi

25

55

90

70

92

332

12

Karabük Üniversitesi

40

50

65

59

70

284

13

Kırıkkale Üniversitesi

35

35

35

55

80

240

14

Marmara Üniversitesi

20

30

-

15

139

204

15

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

60

60

60

64

120

364

16

Necmettin Erbakan Üniversitesi

15

25

25

-

103

168

17

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

30

70

15

35

30

180

18

Pamukkale Üniversitesi

30

40

35

39

60

204

19

Sakarya Üniversitesi

30

45

-

25

-

100

20

Selçuk Üniversitesi

35

60

90

59

120

364

21

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

35

45

65

60

115

320

22

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

35

64

55

70

120

344

23

Trakya Üniversitesi

35

45

50

30

104

264

24

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

-

-

-

-

70

70

GENEL TOPLAM

797

1068

1145

1030

2302

6342

Yayımlanan kadro kararnamesinden sonra 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen (III) sayılı cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, unvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir" hükümlerine göre üniversitelerce yapılacak dağılımdan sonra Yükseköğretim Kurulunun onayıyla anabilim dallarına tahsisi yapılacaktır.

Anabilim dallarına yapılan dağılımdan sonra ise öğretim üyesi olarak nitelendirdiğimiz Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak herhangi bir atama sayısı sınırlamasına tabi olmaksızın ilan edilebilecektir.

Öte yandan, ihdas edilen 1030 Öğretim Görevlisi ve 2302 Araştırma Görevlisi kadrosu ise yine aynı yöntemle anabilim dallarına tahsis edilecektir. Fakat, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları -yıllık atama sayısı sınırlamasına tabi olduğundan- ihdas edilen kadroların tamamının 2019 yılı içerisinde ilan edilmesi yasal olarak mümkün değildir.

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; 2019 yılı içerisinde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına atama yapmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesine toplamda 25 atama izni verilmesi 4 Şubat 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygun görülmüştür. Her ne kadar ilgili üniversiteye 40 Öğretim Görevlisi ve 60 Araştırma Görevlisi kadrosu ihdası yapılmış olsa bile üniversitenin toplam sayı sınırlamasından dolayı kadroların tamamını bu yıl kullanması mümkün bulunmamaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel