Üniversitenin ilanı kişiye özel ve mevzuata aykırı şartlar içeriyor!

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanı kişiye özel düzenlemeler ve mevzuata aykırı şartlar içeriyor...

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanı kişiye özel düzenlemeler ve mevzuata aykırı şartlar içeriyor...

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 21 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de 2 Büro Personeli, 1 Destek Personeli (Aşçı), 1 Avukat, 1 Psikolog, 2 Laborant ve 1 Mühendis olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli personel statüsünde kadro ilanı yayımlanmıştır.

Söz konusu kadroları incelediğimizde, birçok kadronun doğrudan başvuracak adaya yönelik sertifika şartlarıyla ilan edildiği, bazı kadroların ise "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan düzenlemelere aykırı olarak ilan edildiğini görüyoruz.


Tablodan görebileceğiniz üzere, ilgili yükseköğretim kurumunun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sınırlı sayıda verilen sözleşmeli personel pozisyonları kişiye özel birçok şart içermektedir. Sadece başvurması istenilen adaylara yönelik denetlenebilir ve hukuki olmayan birçok sertifika şartlarıyla diğer adayların müracaatları engellenmektedir.

Öte yandan, sözleşmeli personel alımlarında keyfiyet ve usulsüzlük o kadar arttı ki, Laborant pozisyonunda Diyetisyenlerin istihdam edildiğini görüyoruz. Sözleşmeli personel kadrolarının ilan aşamasında bir denetim mekanizmasının bulunmaması kişiye özel ilanları arttırdığı gibi, açıkça yürürlükteki mevzuat hükümlerine de aykırılık teşkil eden işlemlerin de çoğalmasına neden olmaktadır.

İdarelerin, "Şu kurum yapıyor, ben de yapayım" anlayışıyla devam etmesi sebebiyle yanlışın ve usulsüz işlerin doğruymuş gibi her kurumca yapılmasına hepimiz şahit oluyoruz.

İlave olarak, Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idarelerin ben kadroyu kuruma verdim, gerisi beni ilgilendirmez bakışı ve anlayışıyla, kişiye özel ilanların ne noktalara geldiğini umuyoruz onlarda görüyorlardır...

Aksi takdirde, görmemeye veya görüp tedbir almamaya devam ederlerse KPSS'den yüksek puan alıp atama bekleyen insanların ahlarını almanın elbet bir gün hesabının sorulacağını unutmamaları gerekir!
Memurlar.Net