Vakıf Üniversitelerinde görev yapan Akademik Personele Müjde !

Bugün Meclisten geçen kanun gereği Tüm vakıf üniversitelerindeki Akademik Personel Maaşlarında büyük gelişme

Bugün Meclisten geçen kanun gereği Tüm vakıf üniversitelerindeki Akademik Personel Maaşlarında büyük gelişme

Bildiğiniz üzere Vakıf Üniversitelerinde görev yapan Akademik Personel maaşlarında devlet üniversitelerinde görev yapan Araştırma Görevli maaşlarında fark olduğunu herkes tarafından bilinmektedir. Hatta vakıf üniversiteleri arasında da Akademik Personel maaşları arasında ciddi farklar olduğu bilinmektedir.

Bugün meclisten geçen kanunla Tüm Vakıf Üniversitelerinde Akademik Personel maaşlarında aşağıdaki şekilde bir düzenleme yapılmıştır.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.

Bu kapsmada kanunla Tüm vakıf ve devlet üniversitelerinde görev yapan tüm Akademik Personel maaşlarında taban maaşları eşitlenmiş oldu. Böylelikle bu kapsamda yaşanan eşitsizliliğin önüne geçilmiş oldu.