Vakıf Üniversitesi, öğretim görevlisi ilanında yabancı dil puanı istemedi

Avrasya Üniversitesi Fakülte düzeyindeki öğretim görevlisi ilanında yabancı dil puanı istemeyi unuttu mu?

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsayan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik hükümleri gayet açık, net ve anlaşılabilir ifadeler içermesine rağmen gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri maalesef akademik kadro ilanlarında hata yapma noktasında kararlılıklarını korumaktadır.

Bu kapsamda, 05.09.2019 tarihli Resmi Gazete'de Avrasya Üniversitesinin toplamda 42 adet olmak üzere öğretim üyesi ve öğretim elemanı alım ilanı yayımlanmıştır. Aşağıda tabloda belirtilen Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne alınacak olan 2 adet öğretim görevlisi ilanını incelediğimizde yabancı dil puanı olarak YDS "0" puan olarak belirlendiğini görmekteyiz.

BİRİM

BÖLÜM/ PROGRAM

ALES

YDS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÖZEL ŞARTLAR

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

70

0

2

Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde yüksek lisans yapmış olmak

Meslek Yüksekokulu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

70

80

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak

Adalet

70

0

2

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında Tezli yüksek lisans yapmış olmak

Oysa söz konusu yönetmeliğin;

1- Genel şartlar bölümünde 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde "......... Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ......" hükmü ile yabancı dil puanının asgari olarak 50 puan üzerinden değerlendirilmesi gerektiği,

2- Yine 6 ncı maddenin 4 üncü fıkrasında da; "Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır." ifadeleri ile üniversitenin mevcut ilanında Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı öğretim görevlisi ilanında istenildiği gibi yabancı dil puanın 80 puan barajı olduğu,

3- Muafiyet başlıklı kısmın 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz." açıklamaları ile Meslek Yüksekokulu Adalet programında yabancı dil şartı aranmadığı,

Görülmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde değerlendirdiğimizde; Avrasya Üniversitesinin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi ilanında asgari yabancı dil puanının 50 puan olarak belirlenmesi gerekmekte olup, ilgili üniversite tarafından adayların hatalı başvurusunu engellemek amacıyla düzeltme yoluna gidilmelidir.

Memurlar.Net - Özel
0191206415.pdf