Yine kişiye özel bir ilan, yine Selçuk Üniversitesi !!!

Üniversiteler araştırma görevlisi kadrolarını kişiye özel şartlarla sınırlandırmamalı!

Üniversiteler araştırma görevlisi kadrolarını kişiye özel şartlarla sınırlandırmamalı!

Üniversitelerin verdiği kişiye özel öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) kadrolarını sık sık eleştirsek de mevcut oturmuş düzenin kolay kolay değişmeyeceği herkes tarafından bilinmektedir.

Ancak, son günlerde akademiye girişin ilk basamağı olan Araştırma Görevlisi kadrolarının da kişiye özel şartlarla belirli bir adayı tanımlar şekilde ilan edildiğini görüyoruz. Bu başıboşluğun en büyük sebebi ise Yükseköğretim Kurulunun öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarını ilan etme yetkisini tamamıyla üniversitelere bırakmasından kaynaklanmaktadır.

Bu doğrultuda, kişiye özel ilanlarından dolayı sık sık eleştirdiğimiz Selçuk Üniversitesi geçtiğimiz hafta ilan ettiği bir Araştırma Görevlisi kadrosuyla yine dikkat çekmeyi başarmıştır.

İLAN METNİ

Söz konusu Araştırma Görevlisi kadrosu Uluslararası Ticaret Bölümü Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalında ilan edilmiştir. İlan şartı olarak "İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler bölümünde İngilizce Yüksek Lisans yapıyor olmak. Yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak." kriteri yer almıştır.

İlanda dil şartının en az 85 puan olarak belirlenmesi her ne kadar başvuruyu sınırlandırsa bile nitelikli personel istihdamı olarak bakılması gerektiğinden kişiye özel bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Elbette birçok büyük üniversitenin yaptığı gibi üniversitelerin ALES ve yabancı dil şartını daha üst seviyelere çekmesi gayet doğaldır. "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinde yer alan "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü bu işleme dayanak oluşturmaktadır.

Fakat, Uluslararası Ticaret Bölümüne -bu bölüm mezunları varken- sadece İşletme bölümü lisans mezunu şartı, ilave olarak Uluslararası İlişkiler bölümünde -İngilizce- yüksek lisans yapıyor şartı eklenince ister istemez benim düşündüğüm bir adayım var siz başvurmazsanız seviniriz mesajı ilanda verilmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da hep dile getirdiğimiz üzere, Araştırma Görevlisi kadroları akademik hayata girişin ilk kapısı, ilk basamağıdır. Üniversitelerin bu basamaktan itibaren kişiye özel bazı şartlarla istediğini almaya başlaması, sistemi ihtiyaca göre personel alımı yerine, adamına göre personel alımına çevirmesi anlamına gelir.

Dolayısıyla, Selçuk Üniversitesi özelinde eleştirdiğimiz bu konunun, genele kısa sürede sirayet etmemesi açısından devlet üniversitelerinin özellikle Araştırma Görevlisi kadrolarında fırsat eşitliğine yer verecek şekilde ilana çıkmaları geleceğimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Memurlar.Net - Özel