YLSY Mülakatı Öncesi Kefil Aranıyor !!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın da yapılacak sözlü mülakatlar öncesi sınava girecek adayların kefil bulması zorunlu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın da yapılacak sözlü mülakatlar öncesi sınava girecek adayların kefil bulması zorunlu.

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla her yıl yurt dışına öğrenci gönderilmektedir.

Bu kapsamda, 2019 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 1.195 öğrenci gönderilecek olup, konuya dair başvurular 07-26 Ağustos 2019 tarihinde alınmıştır.

Alınan başvurular sonucunda her bir kadro için en fazla üç katı kadar aday ALES puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda sözlü mülakata girmeye hak kazanmış, sonuçlar ise başvuruların bitmesinden çok kısa bir süre sonra 29 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilmiştir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için mülakatların Ekim'in ikinci haftasından sonra başlayacağı tarafımızca tahmin edilmektedir. Ancak, bu sürece gelmeden önce adayların şimdiden araştırması ve bilgilenmesi gereken bir husus da YLSY programını kazanmaları halinde kefil bulma zorunluluğudur.

YLSY mülakatları sonrası başarılı olan adayların kurum kontenjanlarına yerleşme işlemleri sonucunda kendilerinden bazı belgeler istenmektedir. Bunlardan en önemlisi de, Yüklenme ve Kefalet Senedidir. Başarılı olan adaylar kendilerinin taahhüdü ve en az iki kefilin imzasıyla çok ciddi rakamlar üzerinden gelecekleri tabiri caizse ipotek altına alınmaktadır.

Bu bakımdan, mülakata girecek adayların bilgilenmesi açısından geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kefil şartları ve ülkelere göre kefalet miktarları aşağıda yer almaktadır:

A) KEFİLLER İÇİN BELİRLENEN KRİTERLER;

1. Kefiller Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

2. Kefaletname 2 (iki) kefil tarafından imzalanacaktır.

3. Kefillerin yurt içinde çalışıyor olması gerekmektedir.

4. Mevsimlik veya geçici işçi kefil kabul edilmez.

5. Eşler birbirine kefil olamaz.

6. Eşlerin ikisi de aynı kişiye kefil olamaz. Eşlerden sadece biri kefil olabilir.

7. Emekli kefil kabul edilmez. Ancak emekli olanlardan Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olup Sosyal Güvenlik Destek Primi yatırılanlar kefil olarak kabul edilebilir. Sosyal Güvenlik Destek Priminin yatırıldığına dair belgenin sunulması gerekmektedir.

8. Kefil Devlet memuru ise en az 1 (bir) yıllık hizmeti ile halen çalışıyor olması gerekmektedir. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 1 yıl yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan kefillerin en az 1 (bir) yıllık hizmeti ile halen çalışıyor olması gerekmektedir.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında çalışan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında benzer statüde sözleşmeli olarak çalışanlar kefil olarak kabul edilmez. 50/d kapsamında çalışanlar kefil olarak kabul edilmeyeceği için araştırma görevlisi olan kefiller için çalışma belgesinde statü bilgisine yer verilmelidir (33/a, 50/d gibi). Bunun mümkün olmaması halinde ise görev yaptığı kurumdan kefilin statüsüne ilişkin olarak ayrıca bir resmi yazı alınmalıdır.

9. Seçimle göreve gelen kişiler kefil olabilir (milletvekili, belediye başkanı, muhtar vb.).

10. Kefil Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı bir kuruluşta işçi veya sözleşmeli çalışan ise toplamda en az 3 (üç) yıllık hizmeti ile halen çalışıyor olması gereklidir. Bu kefiller için kesintisiz olarak 3 (üç) yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 3 yıl yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.

. Banka çalışanları gibi sosyal güvenlik primleri SGK yerine kurumun kendi sandığına yatan kişiler yukarıda yer alan şartı taşımak kaydıyla kefil olarak kabul edilebilir. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 3 yıl yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.

11. Kefil serbest meslek sahibi ise meslek odası, baro veya birlik gibi bir kuruluşta üyeliğinin halen devam ediyor olması şartıyla en az 3 (üç) yıllık üye kaydının bulunması ve SGK primlerinin ödendiğini gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 3 yıl yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.

. Yukarıda yer alan şartı taşımak kaydıyla çiftçiler kefil olarak kabul edilebilir.

12. Kefillerin çalışma belgelerinde; iş adresi, hizmet yılı, kurum ve emekli sicil numaraları mutlaka belirtilmeli ve resmi nitelik taşımalıdır (maaş bordrosu kabul edilmez),

13. Kefilin evli olması halinde noter huzurunda alınmış eş rızası (muvafakati) aranacaktır.

B) KEFALET MİKTARLARI

1. Amerika Birleşik Devletleri için:

. Yüksek Lisans: $ 65.000 (Altmış beş bin Amerikan Doları)

. Doktora: $ 100.000 (Yüz bin Amerikan Doları)

. Yüksek Lisans ve Doktora: $ 165.000 (Yüz altmış beş bin Amerikan Doları)

2. AB üyesi ülkeler için:

. Yüksek: ? 40.000 (Kırk bin Euro)

. Doktora: ? 70.000 (Yetmiş bin Euro)

. Yüksek Lisans ve Doktora: ? 110.000 (Yüz on bin Euro)

3. Birleşik Krallık ülkeleri için: (İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya)

. Yüksek Lisans: £ 40.000 (Kırk bin İngiliz Sterlini)

. Doktora: £ 65.000 (Altmış beş bin İngiliz Sterlini)

. Yüksek Lisans ve Doktora: £ 105.000 (Yüz beş bin İngiliz Sterlini)

4. Norveç için:

. Yüksek Lisans: 365.000 KN (Üç yüz altmış beş bin Norveç Kronu)

. Doktora: 500.000 KN ( Beş yüz bin Norveç Kronu)

. Yüksek Lisans ve Doktora: 865.000 KN (Sekiz yüz altmış beş bin Norveç Kronu)

5. Kanada için:

. Yüksek Lisans: 65.000 C$ (Altmış beş bin Kanada Doları)

. Doktora: 100.000 C$ (Yüz bin Kanada Doları)

. Yüksek Lisans ve Doktora: 165.000 C$ (Yüz altmış beş bin Kanada Doları)

6. İsviçre için:

. Yüksek Lisans: 70.000 FS (Yetmiş bin İsviçre Frangı)

. Doktora: 135.000 FS (Yüz otuz beş bin İsviçre Frangı)

. Yüksek Lisans ve Doktora: 205.000 FS (İki yüz beş bin İsviçre Frangı)

7. Japonya için:

. Yüksek Lisans: 8.500.000 Japon Yeni (Sekiz milyon beş yüz bin Japon Yeni)

. Doktora: 13.000.000 Japon Yeni (On üç milyon Japon Yeni)

. Yüksek Lisans ve Doktora: 21.500.000 Japon Yeni (Yirmi bir milyon beş yüz bin Japon Yeni)

8. Avustralya için:

. Yüksek Lisans: A$ 65.000 (Altmış beş bin Avustralya Doları)

. Doktora: A$ 100.000 (Yüz bin Avustralya Doları)

. Yüksek Lisans ve Doktora: A$ 165.000 (Yüz altmış beş bin Avustralya Doları)

9. Diğer ülkeler için:

. Yüksek Lisans: $ 65.000 (Altmış beş bin Amerikan Doları)

. Doktora: $ 100.000 (Yüz bin Amerikan Doları)

. Yüksek Lisans ve Doktora: $ 165.000 (Yüz bin Amerikan Doları)

Yukarıda yer alan 13 kefil şartı ve ülkelere göre belirlenen kefil miktarlarını incelediğimizde; YLSY Programını kazanmaktan daha zor olanın günümüz koşullarında bu senetlere imza atacak iki kefil bulmak olduğunu söylesek yanlış ifade etmiş olmayız. Her geçen gün dolar kurunun artması ve buna bağlı olarak insanların zorlu ekonomik koşullar içinde birbirlerine kefil olmaya çekinmesi adayları belki de mülakattan daha çok zorlayacak bir husus olacaktır.

Nitekim, daha önceki yıllarda mülakatlara giren adaylara komisyonda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi tarafından kefil bulup bulamayacağı sorusu yöneltilmiş olup, adayların bu konu hakkındaki ön bilgisi ve verdiği cevaplar seçilmesinde/seçilememesinde etkili olmuştur.

Dolayısıyla, önümüzdeki ay başlayacağını düşündüğümüz YLSY mülakatları öncesinde sözlü sınava girecek adayların yukarıda yer verilen kefil şartları ve tutarlarını göz önüne alarak bu konuya dair ön hazırlık yapmalarında kendileri için yarar bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel