YLSY tercihlerinde adaletsizlik yaşanıyor !!!

YLSY 2019 tercihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında adaletsizlik yaşanıyor....

YLSY 2019 tercihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında adaletsizlik yaşanıyor....

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 05 Ağustos 2019 tarihinde yapılan duyuruya göre 2019 yılı YLSY programı kapsamında yurtdışına burslu öğrenci gönderileceği ve başvuruların 07-26 Ağustos 2019 tarihlerinde adaylardan alınacağını sizlerle paylaşmıştı.

2019 yılı YLSY Tercih Tablosunu incelediğimizde; Diyanet İşleri Başkanlığı adına toplamda 49 kontenjanın ayrıldığı, bunun -Atmosfer Fiziği, İslam Hukuku, Din Felsefesi ve Sosyolojisi, Ülke/Bölge Çalışmaları- olmak üzere üç gruba ayrıldığı, Atmosfer Fiziği ile İslam Hukuku hariç olmak üzere diğer kontenjanlara "İLAHİYAT, İSLAMİ İLİMLER, DİNİ İLİMLER, İSLAM BİLİMLERİ, ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İSLAM VE DİN BİLİMLERİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER, KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER/KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI, SOSYOLOJİ" mezunlarının başvurabildiği görülmektedir.

Öte yandan, Yükseköğretim Genel Kurulunun 10/05/2012 tarihli kararına göre; "2012-2013 eğitim öğretim yılından önce Üniversitelerin Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarının ilgili üniversitelerin İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerine aktarılmasına ve bu tarihten sonra açılacak İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerinin ise İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri bünyesinde açılmasına ilişkin olarak açılan davada Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen E. 2012/6507 sayılı davada verilen -YÜRÜTME DURDURMA KARARI- sonrasında; 2012-2013 eğitim öğretim yılından önce Üniversitelerin Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesinde açılmış iken 10/05/2012 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerine aktarılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün Eğitim Fakültesi bünyesinde de açılmasına ve 2012-2013 yılından evvel kayıt yaptıran öğrencilerin eğitimin aksamamasına neden olmaması için 2013-2014 eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültelerine aktarılmasına" karar verilmiştir.

Mahkeme kararı sonrasında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce Eğitim Fakültelerine yerleşen ve YÖK Genel Kurul Kararı ile İlahiyat Fakültelerine geçişi yapılan öğrenciler tekrar Eğitim Fakültesi bünyesine aktarılmış, bu tarihten sonra yerleşen öğrenciler ise İlahiyat Fakültesi altında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümüne yerleştiği için herhangi bir ihtilaf durumu olmadığından eğitimlerini İlahiyat Fakültesi bünyesinde sürdürmüşlerdir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı YLSY 2019 tercih tablosunda Diyanet İşleri Başkanlığı alımlarında "Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları ve Sosyoloji" olmak üzere birçok farklı alana başvuru imkanı verilirken, aynı bölüm olmalarına rağmen mahkeme kararı gereğince geçişleri yapılan Eğitim Fakültesi İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ bölümü mezunları başvuru yapamamaktadır.

Dolayısıyla, henüz tercih işlemleri sürerken bu durumun Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilerek uygun bulunması halinde YLSY başvuru kılavuzunda güncelleme yapılması adaylarca talep edilmektedir.

Memurlar.Net - Özel