YÖK, ALES'ten muaf alanları belirledi

Yükseköğretim Kurulu, öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda ALES'ten muafiyet hakkı verilen bölümleri belirledi.

Yükseköğretim Kurulu, öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda ALES'ten muafiyet hakkı verilen bölümleri belirledi.

Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanıkadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz." düzenlemesi yapılmıştı.
Aynı yönetmeliğin, 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ise; "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır." İfadesi yer almaktadır.
Bu kapsamda; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısına alınan karar çerçevesinde 21 alana alınacak öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak kişilerin ALES'ten muaf olmasına karar verdi.
Ayrıca, bu kapsamda atanacak öğretim görevlilerinde tecrübe şartı aranması halinde "en az iki yıllık tecrübenin muafiyet alanıyla" ilgili olması şart koşuldu...
İŞTE O ALANLAR :
1- Aşçılık
2- Atçılık ve Antrenörlüğü
3- Avcılık ve Yaban Hayatı
4- Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
5- Çini Sanatı ve Tasarımı
6- Deri Konfeksiyon
7- Deri Teknolojisi
8- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
9- Endüstriyel Cam ve Seramik
10-Geleneksel El Sanatları
11-Halıcılık ve Kilimcilik
12-Kozmetik Teknolojisi
13-Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
14-Oto Boya ve Karoseri
15-Otobüs Kaptanlığı
16-Özel Güvenlik ve Koruma
17-Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
18-Seramik, Cam ve Çinicilik
19-Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri
20-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
21-Sualtı Teknolojisi