YÖK norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yaptı

YÖK norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yaptı

YÖK norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Bilindiği üzere, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Daha önce yayımladığımız haberlerde, mezkur Yönetmelik'in 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz." düzenlemesinin bazı üniversitelerde doktor öğretim üyesi atamalarında oldukça sorun yarattığını -üniversitelerin mevcut koşulları ve ihtiyaçlarını karşılayabildiği kadro unvanları- bağlamında yeniden değerlendirerek yönetmelikte düzenlemeye gidilmesinin uygun olacağını 04 Nisan 2019 tarihli haberimizde önermiştik.
Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarında ilk kez uygulanmaya başlayan norm kadro sistemi ile ilgili 04 Nisan 2019 tarihli haberimizde dile getirdiğimiz sorunu çözmek adına mezkür yönetmelikte tek maddelik bir düzenleme yapıldı.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE-5

(4) Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

MADDE-5

(4) Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

Yapılan düzenleme ile özellikle yeni kurulmuş veya diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan üniversitelerin mevcut durumları gözetilmiştir. Bu bağlamda, yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerde DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ atamalarında 2/3 kuralı aranmayacaktır.
Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel