YÖK, Öğretim görevlisi alım şartları ile ilgili açıklama yapacak mı?

Yürütme durdurma kararı sonrası Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim görevlisi alım şartlarının ne zaman değiştirileceği merak ediliyor!

Yürütme durdurma kararı sonrası Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim görevlisi alım şartlarının ne zaman değiştirileceği merak ediliyor!

09 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince Öğretim Görevlisi alım şartları değiştirildi.

Söz konusu yönetmeliğin "Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.", aynı maddenin devamında yer alan 4 üncü fıkrasında ise "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır." düzenlemelerine yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 21 uzmanlık alanı haricindeki tüm öğretim görevlisi kadrolarına başvuru için en az tezli yüksek lisans şartı getirilmiş, yönetmeliğin yayımından önce tezsiz yüksek lisans mezunu olan adayların öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmesine dair herhangi bir geçiş hükmüne yer verilmemiştir.

31 Temmuz 2019 tarihinde ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız üzere, Danıştay Sekizinci Dairesinin 17 Mayıs 2019 tarihli kararı ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "EN AZ TEZLİ" ibaresinin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

Danıştay yürütme durdurma kararının en temel gerekçelerinden birisi, öğretim görevlisi kadrolarına atanacaklarda en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartının aranmasının daha önce yürürlükte bulunan kurallara göre eğitim hayatına ve akademik kariyerine devam edenlerin veya yürürlükteki şartlara göre akademik çalışma hayatına başlamış kişilerin başka bir kadroya başvurabilmeleri konusundaki haklı beklentilerinin ihlal edildiği, ayrı dava konusu yönetmelikte tezsiz yüksek lisans mezunu olmuş kişilere dair bir geçiş düzenlemesinin olmamasıdır.

Danıştay'ın kararını gündeme taşımamızın üzerinden bir ay geçmesine rağmen karara Yükseköğretim Kurulu tarafından itiraz edilip edilmediği şayet edildiyse sonucu hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca, Danıştay'ın yürütme durdurma kararı üniversitelere resmi olarak bildirilmediği için halen öğretim görevlisi kadro ilanlarında tezli yüksek lisans şartı aranmaktadır.

Bu bakımdan, gerek halihazırda tezsiz yüksek lisans mezunu durumda olan adaylar gerekse öğretim elemanı alımı yapacak üniversiteler Yükseköğretim Kurulu tarafından söz konusu yönetmelikte değişikliğe gidilip gidilmeyeceği hususunda bir açıklama beklemektedir...

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel