YÖK'ten lisansüstü programlarda azami süreler için önemli karar

YÖK'ten lisansüstü programlarda azami süreler için verilen ek sürenin öğrencilik hakkından yararlanıp yararlanmayacağı hakkında görüş bildirdi.

YÖK'ten lisansüstü programlarda azami süreler için verilen ek sürenin öğrencilik hakkından yararlanıp yararlanmayacağı hakkında görüş bildirdi.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı daha önce lisansüstü öğrenciler için; Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi ve Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen Doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesini uygun görmüş bu konu hakkında tüm üniversiteleri bilgilendirmişti.
Ancak yukarıda yer alan karar doğrultusunda tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ikinci kez savunması dönem içerisine denk gelmesi durumunda öğrencilere kayıt hakkının verilip verilemeyeceği Hukuk İşleri ve Mevzuat Komisyonu toplantısında yapılan inceleme neticesinde, tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ikinci tez savunmasının dönem içerisine denk gelmesi durumunda öğrencilere kayıt hakkının verilmesi; öğrencilik hakkından yalnızca uzatma süresi boyunca yararlanması gerektiği sonucuna varıldığı bildirilmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI