YÖK'ten MYO'larla ilgili önemli kadro aktarım kararı!

Yükseköğretim Kurulu, meslek yüksekokullarındaki öğretim görevlilerinin programlar arası dolu kadrolarının aktarımıyla ilgili önemli bir karar aldı

Yükseköğretim Kurulu, meslek yüksekokullarındaki öğretim görevlilerinin programlar arası dolu kadrolarının aktarımıyla ilgili önemli bir karar aldı

Bilindiği üzere, üniversitelerin meslek yüksekokullarında yer alan programlardaki öğretim elemanlarının başka bir programa kadrolarının aktarılabilmesi; ilgili programın kapatılması, yapılandırılması ya da birleştirilmesi gibi bir dizi gereken işlemlerin oluşmasına bağlıdır.
Örneğin, A Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programındaki bir öğretim görevlisinin kadrosunun aynı meslek yüksekokulunun Deniz ve Liman İşletmeciliği Programına aktarılabilmesi için; Gemi İnşaatı Programının kapatılması, başka bir programla birleştirilmesi ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından yeni bir isimle yapılandırılması gibi süreçlerin oluşması gerekir.
Son yıllarda, üniversiteler tarafından meslek yüksekokullarında açılan bazı programların tercih edilmemesi ve doluluk oranlarının çok düşük sayıda olması sebebiyle, bazı programlarda akademik insan kaynağı bakımından atıl bir kapasite oluşmaya başlamıştı.
Bu nedenle, "Meslek yüksekokulları ile sınırlı olmak kaydıyla, programa öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen asgari kadro şartını sağlamak üzere, meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının kadrolarının, kamu yararı gözetilerek alanlarına uygun programlara aktarılmasına yönelik tekliflerin, üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine" dair alınan karar tüm devlet yükseköğretim kurumlarına gönderilmiştir.

Böylelikle, üniversiteler meslek yüksekokullarında yeni bir program açmak için asgari kadro şartını taşımak amacıyla dışarıdan öğretim görevlisi temin etmek yerine, kamu yararını gözeterek öncelikle kendi bünyesindeki öğretim görevlilerinden de yararlanabileceklerdir.

Meslek yüksekokullarındaki atıl kapasitesinin değerlendirilmesi açından önemli bir karar alınmıştır.


Memurlar.Net - Özel