Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi başlıyor

Öğretim üyesi ihtiyaçları 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversiteden karşılanacak.

Öğretim üyesi ihtiyaçları 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversiteden karşılanacak.

 Köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadro ve birikimini, 2006 yılından sonra kurulan yeni üniversitelerin istifadesi sunacak Proje için 57 üniversite 100'ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kuruluna bildirdi.
- Öğretim üyesi ihtiyaçları 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversiteden karşılanacak
- Projenin uygulanmasına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde başlanacak
 
Yükseköğretim Kurulu tarafından; öncelikle 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olmak, üniversiteler arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve öğrencileri farklı üniversitelerin öğretim üyeleriyle buluşturmak amacıyla geliştirilen Akademik Hareketlilik Projesi hayata geçiyor.
Proje ile nispeten köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerin istifadesine sunulacak. Böylece bir taraftan öğrenciler farklı akademik iklimlerden gelen akademisyenlerle buluşma imkânı elde ederken diğer taraftan da farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, akademik kadrolarındaki gelişimi henüz tamamlayamamış üniversitelerin genç öğretim elemanları köklü üniversitelerden gelecek kıdemli akademisyenlerden yararlanma imkânı bulacak.
Proje ayrıca özellikle köklü üniversitelerdeki bazı bölümlerde öğretim üyesi sayısı fazlalığından dolayı ders verme imkânı bulamayan ya da çok az sayıda derse girebilen akademisyenlere yeni kurulan üniversitelerde ders verme ve öğrencilerle daha fazla buluşma imkânı sağlayacak.
Yükseköğretim Kurulu; devlet yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazı ile çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçlarını bildirmelerini istedi. Buna istinaden 57 üniversite 100'ün üzerinde farklı uzmanlık alanındaki öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kuruluna bildirdi.
Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu, 20'si araştırma üniversitesi olmak üzere 43 üniversite rektörlüğünden Proje kapsamında yapılacak öğretim üyesi görevlendirmelerini, gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle, üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayı ile bir yarı yıldan az, dört yarı yıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla belirlemelerini istedi. Bu üniversitelerce belirlenecek öğretim üyeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde ihtiyaç duyulan programlarda görevlendirilecek.
Proje kapsamında görevlendirilecek ve özlük hakları kurumlarında devam edecek öğretim üyeleri görev yapacakları kurum kadrolarında çalışanlara sağlanan diğer haklardan da yararlanacak. Projenin uygulanmasına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde başlanacak ve 2023-2024 Güz Döneminden itibaren kapsamı daha da genişletilecek.