Herkes Bu Kararı Bekliyor ! Akademik Yükselmeler Dahil Tüm Atamalar Durdu !

Üniversitelerde binlerce akademisyen yükselmek için kadro dağıtımını bekliyor.

Üniversitelerde binlerce akademisyen yükselmek için kadro dağıtımını bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından olağan atama izinleri dağıtılmadığı için üniversitelerde binlerce akademisyen yükselmek için kadro dağıtımını bekliyor.

Memurlar.net olarak birkaç kez gündeme getirdiğimiz üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yılına ait atama izin kararı henüz yayımlanmadı.

Söz konusu karar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yalnızca memur atamalarını içermemekte, aynı zamanda devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi atamalarını da kapsamaktadır.

Profesörlük süresi gelen, doçentlik ünvanını almakla birlikte doçent kadrosuna henüz atanamayan ya da doktorasını tamamlamış başarılı bilim insanları da akademik haklarından mahrum kalmaktadır.

Bu kişiler halihazırda devlet kadrosunda olmaları bakımından bütçeye yeni bir insan kaynağı yükü gibi bir durum oluşturmamaktadır.

Bu çerçevede, her yıl Şubat ayı içerisinde serbest bırakılan atama izinlerinin Nisan ayı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde daha fazla mağduriyetlere sebebiyet vermeden bir an evvel yapılması birçok kesim tarafından beklenmektedir.

gunluk-ustmanset
akademik ilanlar, akademikadro, Akademik Yükselmeler,Cumhurbaşkanlığı