Abdullah Gül Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi 2020-2021 Bahar döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi 2020-2021 Bahar döneminde lisansüstü programlara öğrenci alacaktır.

Başvuru Kontenjanları ve Bölüm Bilgileri için Tıklayınız
  • Our GRE Institution (DI) Code is:  7099
  • Our TOEFL Institution (DI) Code is:  B426
Önemli Tarihler için Tıklayınız
BAŞVURU KOŞULLARI
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 500 olması gerekir. (ALES Puanı sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir)
* Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 80 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 720, yeni puan türünden en az 156 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 590 olması ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY) puanı sınav tarihinden itibaren 5 yıl, Graduate Record Examination (GRE) genel puanı veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puanı, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. 
*Lisansını ya da yüksek lisansını Türkiye dışında bitirerek Abdullah Gül Üniversitesinde bulunan lisansüstü programlara başvuran adayların mezun oldukları okullar Üniversite tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sorgulatılacak olup, bitirilen programın ülkemiz nezdinde tanınırlığının olmaması durumunda öğrenci kayıt yapmış olsa bile öğrencilik hakkını kaybedecektir.
Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:
* TOEFL IBT: En az 87 (Sınav tarihinden itibaren 2 Yıl geçerlidir)
* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS,: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir)
* PTE: En az 74
* Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı: En az 73 (Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Alanlarında)
* AGÜ İMS Başarılı olunması gerekmektedir.
-AGÜ İMS sadece Yüksek Lisans başvuruları için geçerlidir. Doktora programlarına başvuru için diğer dil puanlarından birisi kullanmalıdır. 
* Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların; programlara başvuru esnasında son 4 yarıyıl içinde %100 İngilizce eğitim veren bir lisans programından mezun olmuş ve bu durumunu belgeleyebiliyorsa bu adaylardan başvuruda dil belgesi talep edilmez.
* Yüksek Lisans başvurularında adayların en az 63 puana sahip yabancı dil belgesi olması gerekmektedir. Bu adayların mülakatlarda başarılı olması durumunda, adaylara şartlı kabul verilir ve 73 puan alabilmeleri ve sonrasında kayıt yaptırabilmeleri mülakat tarihinden itibaren  bir (1) yıl süre verilir.
ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için Tıklayınız
YÖK Not Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız
GRE&GMAT ALES Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
* Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine  dönüşüm hesabında, Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır,
* Yüksek  Lisans  başvurularında   Adayların  yerleştirme   puanları  hesaplamasında;   ALES  puanının  % 50’si, mezuniyet  not ortalamasının  % 15’i ile mülakat  notunun  % 35’i değerlendirilir  ve başarılı  sayılabilmeleri  için toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.
* Doktora  programına  Yüksek  Lisans  diplomasıyla  başvuran  adayların  yerleştirme  puanları  hesaplamasında; ALES   puanının   %   50’si, Lisans   mezuniyet   not   ortalamasının   %   10’u,Yüksek   Lisans   mezuniyet   not ortalamasının   %10’u  ile  mülakat   notunun   %  30’u  değerlendirilir   ve  başarılı   sayılabilmeleri   için  toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.
* Doktora  programına  Lisans  diplomasıyla  başvuran  adayların  yerleştirme  puanları  hesaplamasında;   ALES puanının  % 50’si,  Lisans  mezuniyet  not ortalamasının  % 15’i ile mülakat  notunun  % 35’i değerlendirilir  ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Başvurular  internet  ortamında  yapılacak  olup,   aşağıdaki  belgelerin  sisteme  taranarak  yüklenmesi  gerekmektedir.
1. Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir, kesin kayıtta diploma getirilmelidir. E-devletten alınan belgeler geçerlidir.)
2. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi (Not: Türk vatandaşı öğrencilerin ALES sınavını almış olması, Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin de GRE sınavını almış olması gerekmektedir)
3. Yabancı dil  puan belgesi
4. Not durum belgesi (transkript) (E-devletten alınan belgeler geçerlidir.)
5. En az 2 adet referans mektubu
6. Özgeçmiş (CV)
7. Fotoğraf (adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş biyometrik olmalıdır).
8. Portfolyo (Tasarım çalışmaları, yazılı ödev, yayın ve çalışmalardan örnekler)*
9. İki (2) adet referans mektubu, (Yüksek Lisans başvuruları için en az birinin lisans bitirme tezi yaptığı danışmanından alınması gerekmektedir. Bütünleşik Doktora başvuruları için en az birinin lisans bitirme tezi yaptığı danışmanından alınması gerekmektedir. Doktora başvuruları için en az birinin Yüksek Lisans bitirme tezi yaptığı danışmanından alınması gerekmektedir.)
10. Niyet mektubu (araştırma hedeflerini de içerecek şekilde İngilizce yazılacaktır)*
* Mimarlık Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan mülakat esnasında istenmektedir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Başvuru için istenen tüm  belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınmış nüshaları. (Referans Mektubu, Niyet Mektubu ve Portfolyolar kesin kayıtta getirilmeyecektir.)
1. İki (2) adet fotoğraf (Fotoğraflar adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş biyometrik olmalıdır).
2. Nüfus cüzdanı 
3. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
*Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devletten alınan nüshaları ile kayıt yapılacaktır.
*Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Posta ile kayıt yapılmaz.
*Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
*İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat  yapanların,  sınavlarda  başarılı  olsalar  dahi  kayıtları yapılmaz.
*Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
*Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.
*Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili anabilim dallarından alınabilir. 
*Başvuru yapmak için tıklayınız