Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı yayımlandı.

Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı yayımlandı.

 Üniversitemize 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Lisansüstü Öğrenci Alım Başvurusu yapacak öğrenciler 16 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında On-Line olarak başvuru yapabileceklerdir.
 Ayrıca Lisansüstü Yatay Geçiş başvurusu yapacak öğrenciler 16 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında şahsen yada posta yolu ile başvuru yapabileceklerdir.

★★★Birim İletişim Adresleri İçin Tıklayınız.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
  1. Lisansüstü Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM BAŞVURULARI VE DUYURU METİNLERİ

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Diğer Hükümler Başlıklı 35 inci Maddesinin 6 ncı Fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü uyarınca işlem yapılmaktadır.

  1. Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Duyuru Metinleri
  2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Duyuru Metinleri
  3. Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuru Metinleri
  4. Güzel Sanatlar Enstitüsü Duyuru Metinleri
  5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Duyuru Metinleri
  6. Sağlık Bilimler Enstitüsü Duyuru Metinleri