Trakya Üniversitesi Sos.Bil.Enst. Tezsiz Y.Lisans Öğrenci Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci alım ilanı yayınlandı.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci alım ilanı yayınlandı.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İKİNCİ ÖĞRETİM ve UZAKTAN ÖĞRETİM) PROGRAMLARINA AİT 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İKİNCİ ÖĞRETİM ve UZAKTAN ÖĞRETİM) PROGRAMLARINA AİT

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarının Tezsiz Yüksek Lisans programlarına, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

A –BAŞVURU VE ŞARTLARI

            *** Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim) Programları için ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz.

Adaylar (Türk/Yabancı uyruklu), başvurularını 21-27 Haziran 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen programlara sadece enstitu.trakya.edu.tr web adresinden online başvuru yapılabilecek, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

Adayların online başvuru sisteminde istenilen bilgileri dikkatli bir şekilde girmesi gerekmektedir. Sisteme girilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur.

Sadece Online Başvuru Yapılabilecek Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları:

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim), Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları   Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim), Eğitim  Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim), Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim), Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim), Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) programlarına sadece enstitu.trakya.edu.tr adresinden başvuru yapabilirler. Tezsiz Yüksek lisans programlarına şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul  edilmeyecektir.

Adaylar, en fazla bir tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir. Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapamazlar.

 

B-DEĞERLENDİRME

Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim) Programlarına Başvuruların Değerlendirilmesinde;

 Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların sıralamaları lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

C- BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI:

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların Asil ve Yedek Listeleri 28 Haziran 2019 tarihi Cuma Günü Saat 17:00 itibari ile T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü resmi web Sayfası sobe.trakya.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Ç-KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 Türk Uyruklular;

(1)   Başvuru formu (sobe.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirler.)

(2)   Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi).

NOT: Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte aslının da getirilmesi durumunda onay işlemi Enstitümüzce yapılacaktır.

(3)   Not belgesi (Transkript) : Not belgesi (Transkript) istenir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belgeyi temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Önlisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulanan adayların lisans transkriptinde yer alan mezuniyet derecesi dikkate alınacaktır.

NOT: Not belgesi (Transkript) fotokopisi ile birlikte aslının da getirilmesi durumunda onay işlemi Enstitümüzce yapılacaktır.

(4)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

(5)   Fotoğraf (2 adet) (Vesikalık)

 

Yabancı Uyruklular;

(1)   Başvuru formu (sobe.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirler.)

(2)   Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni.

(3)   Not belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince veya T.C. Noter Onaylı Türkçe’ye çevrilmiş metni.

(4)   Türkçe Yeterlik Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez. Türkçe yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler bir yıl Türkçe Dil Hazırlık Eğitimi alacaklardır.

(5)   Pasaport Fotokopisi (Onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

(6)   Fotoğraf (2 adet) (Vesikalık)

 

NOT:    Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.)

D- KAYIT TARİHLERİ

a)      KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) ve (Uzaktan Öğretim) Programları :  01-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. Kesin kayıt için adayın şahsen başvurması gerekmektedir. Noter Vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.

Online başvuru yapan adaylar kayıt esnasında başvuruda bulunurken beyan etmiş oldukları belgelerinin asıllarınıyanlarında bulundurmaları zorunludur.

b)      YEDEK KAYIT TARİHLERİ:

Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) ve (Uzaktan Öğretim) Programları : 08-10 Temmuz 2019  tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

 

NOTLAR:

-Online olarak Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) ve (Uzaktan Öğretim) Programlarına yapılacak başvurularda beyan esas olup, adayların yerleşmeleri halinde kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeleri gerekmektedir.

-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan kayıt tarihleri sonrasında boş kalan kontenjanlar için; ilk yedekten başlamak üzere kayıt yaptırmak isteyen adayların sırası ile kontenjan dolana kadar kaydı alınır.

-Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) ve (Uzaktan Öğretim) Programlarının kontenjanlarının boş kalması halinde ek kontenjan ile öğrenci alınacaktır. Ek kontenjan ile  yerleştirmelerin sonunda kabul edilen/kayıtlı olan aday sayısı 15 kişinin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacak ve kesin kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri de iade edilecektir.

-Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarına başvuruda bulunan ve ilanda yayınlanan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylardan yerleşenlerin/kayıt olanların ilişikleri kesilecektir.

-Birinci derece şehit yakınlarına öğrenci alınan her program için en az 1 kişi olmak üzere  % 10 ek kontenjan açılır

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM) PROGRAMLARINA AİT

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

 

ANABİLİM / BİLİM DALLARI

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İKİNCİ ÖĞRETİM)

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM)

 

TC. UYRUKLU

 

YABANCI UYRUKLU

 

TC. UYRUKLU

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

 

35

 

-

 

50

İşletme Anabilim Dalı,

Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

 

-

 

-

 

50

İşletme Anabilim Dalı,

Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

 

-

 

-

 

50

İktisat Anabilim Dalı

30

20

-

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

20

5

-

 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

 

İktisat Anabilim Dalı

  İktisat Tezsiz  Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı için;  ALES zorunluluğu yok

 

 T.C.  Uyruklular İçin;

 Herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

Toplam 30 kontenjan

 

 Yabancı  Uyruklular İçin;

 Herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

Toplam 20 kontenjan

 

 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları  Tezsiz  Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı için; ALES zorunluluğu yok

 

 T.C.  Uyruklular İçin;

 Alan şartı olmaksızın herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olmak. Toplam 20 kontenjan

 

 Yabancı  Uyruklular İçin;

 Alan şartı olmaksızın herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olmak. Toplam 5 kontenjan

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

 

T.C. Uyruklular İçin;

Herhangi bir Lisans programından mezun olmak . 35 kontenjan,

 

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim)

Programı ALES zorunluluğu yok

 

T.C. Uyruklular İçin;  

 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak 50 kontenjan

 

İşletme Anabilim Dalı

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim Programı (ALES zorunluluğu yok)

 

T.C. Uyruklular İçin;

Herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olmak. 50 kontenjan

 

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) Programı  (ALES zorunluluğu yok)

 

T.C. Uyruklular İçin;

Herhangi bir 4 yıllık lisans programından mezun olmak. 50 kontenjan

 

 

Ek Dosyalar