Marmara Üniversitesi 145 Öğretim Elemanı Alacak

Marmara Üniversitesi 13 Araştırma görevlisi ve birçok alandan 132 Öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2022.

Marmara Üniversitesi 13 Araştırma görevlisi ve birçok alandan 132 Öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2022.

Başvuru Başlangıç: 10 Ağu 2022

Marmara Universitesi Rektörlüğünden:

Universitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Oğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Universitemiz Oğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BİRİM

BöLlJM

ANABİLİM/ANASANAT/

PROGRAM

KADRO

UNVANI

ADET

İLAN METNİ

Adalet Meslek

Yüksekokulu

Hukuk

Adalet

Dr. Öğr.

Uyesi

1

özel Hukuk Bölümünde doktorasını tamamlamış, Medeni Hukuk ve Sağlık Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim

Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Profesör

1

Doktorasını özel Eğitim anabilim dalında tamamlamış olmak. Doçentliğini Zihinsel Engelliler Eğitimi alanında almış olmak.

Öğrenme güçlükleri ve okuma yazma öğretimi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal Bilimler

Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

Doçent unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Temel dil becerilerinin ve dil bilgisinin eğitimi alanlarında yayınları bulunmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve

Oğretim

Doçent

2

Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak Birincil ve ikincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak

Atatürk Eğitim

Fakültesi

Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Fen Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Fen Eğitiminde öğretim stilleri, beslenme ve kaynaştırma eğitimi alanlarında yayınları olmak. Fen Eğitimi alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. Alanında proje çalışması yapmış olmak. Ailede değerler eğitimi konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih

Doçent

1

Doçent unvanını Tarih Eğitimi alanında almış olmak. Tarih eğitimi ve kimlik inşası konularında uluslararası ve ulusal dergilerde yayınları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr.

Uyesi

1

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında doktora yapmış olmak. Farklı gruplarla gruplu psikolojik danışma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik

Dr. öğr.

Üyesi

1

Matematik eğitiminde doktora yapmış olmak, Matematik eğitiminde matematiksel modelleme, STEM eğitimi, kovaryasyonel düşünme ve ileri düzey matematiksel kavramların öğretimi üzerine uluslararası bilimsel çalışmaları olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr. öğr.

Uyesi

1

Sınıf öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenme kuramları, düşünme becerileri ve okuryazarlık alanında çalışmaları olmak. SSCI ve alan indekslerinde taranan dergilerde yayını bulunmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. öğr.

Uyesi

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olmak, pedodontik ve adli tıp radyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Dr. Öğr.

Uyesi

1

Endodonti bilim dalında uzmanlık yapmış olmak. Silika jel ve benzeri materyallerin mineral trioksit agregat üzerine etkilerini inceleyen çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Dr. öğr.

Uyesi

1

Endodonti bilim dalında doktora yapmış olması. Kalsiyum hidroksit kanal içi medikametinin kök kanal dolumunun kalitesine etkileri ile ilgili ve irrigasyon aktivasyon tekniklerinden Eddy ile ilgili çalışma yapmış olması.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Dr. öğr.

Üyesi

1

Cerrahi destekli üst çene genişletilmesi ve 3 boyutlu fotoğraflama ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

Farmasötik Kimya programında tezli yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, Kanser ve Hepatit-C virüsüne karşı etkili moleküllerin sentezlenmesi konusunda yayın yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak, Biyokimya (Eczacılık) alanında doktora yapmış olmak, Yara iyileşmesi, bitkisel etken maddeler ve antioksidanların antikanserojenik etki mekanizmaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, Sitotoksitik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

Şiddetli lazer alanında yüksek harmonik üretimi ve plazmalarda görülen atomik süreçler üzerine çalışmaları bulunmak. Gaussian, ADF, GAMESS programlarının tümünde tecrübeye sahip olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

Ditiyofosfinik ve ditiyofosfonik asit kompleksleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doçent

1

Biyoloji bilim alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış olmak. Moleküler parazitoloji ve yapısal biyoloji alanında SCI-E kapsamındaki uluslararası dergilerde nitelikli yayınları olmak. Uluslararası projelerde görev almış olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Doçent

1

Fizik alanında doçent unvanına sahip olmak. Manyetizma ve perovskit yapılar üzerine yayınlara sahip olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

1

Doçentliğini İstatistik alanından almış olmak; Fonksiyonel veri analizi alanında birincil endekslerde (SCI-E) yer alan dergilerde çalışmalar yapmış olmak, Kurum dışı (TÜBİTAK, Avrupa birliği vb.) en az bir projede yürütücülük yapmış veya yapıyor olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Matematik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Uygulamalı Matematik alanında SCI, SCI-Exp. endeksli dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Yüksek Lisans ve doktorasını Kimya Anabilim Dalında tamamlamış olup, Organosilan/organokil kompozitleri ile ilgili uluslararası SCI-E kapsamında taranan dergilerde yayınları bulunmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Dr. öğr.

Üyesi

1

Matematik bilim alanında Doktora yapmış olmak. Uygulamalı Matematik alanında SCI, SCI-Exp. endeksli dergilerde tek yazarlı makaleler yayımlamış olmak.

Finansal Bilimler Fakültesi

Bankacılık

Bankacılık

Doçent

1

Bankacılık alanında doktora yapmış olmak, Makro İktisat alanında doçent olmak, katılım bankacılığı, tasarruf, döviz kuru ve cari açık alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Doçent

1

Güzel Sanatlar/Plastik Sanatlar/Fotoğraf alanında Doçent unvanı almış olmak. Stüdyo Fotoğrafı ve Deneysel Fotoğraf konularında en az 10 yıl ders vermiş olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Profesör

1

Alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Profesör

1

Alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

Alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

Alanında doçent olmak, vakıflar hukuku alanında çalışmalar yapmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

2

Alanında doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Dr. öğr.

Üyesi

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Alanında doktora yapmış olmak.

iktisat Fakültesi

iktisat

iktisat Sosyoloji

Doçent

1

Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Tarihsel sosyoloji ve ekonomik modeller üzerine çalışmalar yapmak, birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde Ortadoğu'da iktisat ve siyaset sosyolojisi konularında yayınları bulunmak, YÖK'ün kabul ettiği İngilizce dil sınavlarından en az 85 almış olmak.

 

iktisat Fakültesi

iktisat

iktisat Teorisi

Doçent

1

Makro iktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Gelişme makro iktisadı ve maliye politikası üzerine çalışmaları olmak, birincil endekslerde (SSCI) taranan dergilerde bölgesel iktisadi büyüme farklılıkları ve kurumlar konularında yayın yapmak, YOK'ün kabul ettiği İngilizce dil sınavlarından en az 85 almış olmak.

İktisat Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Dr. öğr.

Üyesi

1

Mali iktisat veya Maliye Teorisi bilim dallarında doktora yapmış olmak, vergi harcamaları, enerji kullanımının makroekonomik etkileri ve ücretlerin adil vergilendirilmesi alanlarında yayın veya bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Mantık Anabilim Dalı

Profesör

1

Felsefe ve din bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak, klasik İslam mantığı üzerine çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi

Doçent

1

Felsefe ve din bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak, din psikoloji alanında manevi danışmanlık konusunda çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak, Kıraat alanında çalışmaları bulunmak, İngilizce ders anlatabilecek dil yeterliliğine sahip olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Dr. öğr.

Üyesi

1

Alanında yurtdışında doktora yapmış olmak, İngilizce ders anlatabilecek dil yeterliliğine sahip olmak.

ilahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Alanında yurtdışında doktora yapmış olmak, İngilizce ders anlatabilecek dil yeterliliğine sahip olmak.

ilahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve

Sanatları

Türk İslam Sanatları

Dr. Öğr.

Üyesi

1

İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olmak, Türk islam Sanatları alanında çalışmaları bulunmak.

ilahiyat Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Temel Islam Bilimleri alanında doktor unvanı almış olmak, Kıraat alanında çalışmaları bulunmak, İngilizce ders anlatabilecek dil yeterliliğine sahip olmak.

iletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yayıncılık Yönetimi

Profesör

1

Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış olmak. spor gazeteciliği, spor-siyaset ilişkisi, spor pazarlaması, spor-medya ilişkisi alanlarında akademik çalışma yapmış olmak.

iletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla ilişkiler

Doçent

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını halkla ilişkiler alanında tamamlamış olmak, halkla ilişkiler alanında doçent unvanını almış olmak, davranışsal halkla ilişkiler, sürdürülebilirlik iletişimi, görsel kimlik ve dijital halkla ilişkiler konularında çalışmalar yapmış olmak.

iletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yayıncılık Yönetimi

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını siyaset bilimi alanında yapmış olmak; Medya, siyaset ve haklar konusunda lisans ve lisansüstü ders vermiş olmak; Medya ve çevre politikaları konusunda çalışmalar yapmış olmak; bu alanda uluslararası birincil indexlerde (SSCI) taranan dergilerde yayın yapmış olmak ve uluslararası projelerde yer almış olmak.

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yayıncılık Yönetimi

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisansını iletişim alanında yapmış olmak, Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapmış olmak iletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, Futbol Kültürü ve medya, Kültür, Kültürel kimlik ve medya, çok kültürlülük ve medya alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yayıncılık Yönetimi

Dr. öğr.

Üyesi

1

Gazetecilik Anabilim Dalı, Bilişim Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Dijital okuryazarlık, sosyal medya, veri gazeteciliği ve büyük veri konularında yayınlara sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliklere ve tecrübeye sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Dr. Öğr.

Uyesi

1

Halkla İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Halkla İlişkiler paradigması ve teorileri, Dijital Medya'nın ekonomi politiği, siyasal iletişim ve kurumsal iletişim alanlarında uluslararası eser yayınlamış olmak. İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

iletişim Fakültesi

Radyo,

Televizyon ve

Sinema

Görsel iletişim Tasarımı

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Grafik Tasarımı alanında yapmış olmak, Doktora eğitimini Reklamcılık ve Tanıtım alanında yapmış olmak, Yeni medyada hikayeleştirme, görsel marka kimliği, tipografi ve kamu spotu reklamları konulu akademik yayınlar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo,

Televizyon ve

Sinema

Radyo ve Televizyon

Dr. öğr.

Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak, Dijital Oyunlar ve Medya Teknolojileri alanlarında çalışmaları olmak, animasyon ve fotoğraf konularında ders vermiş olmak. İngilizce ders verebilecek nitelikleri haiz olmak.

iletişim Fakültesi

Radyo,

Televizyon ve

Sinema

Radyo ve Televizyon

Dr. Öğr.

Uyesi

1

Doktorasını İletişim Bilimleri Anabilim Dalında yapmış olmak, Yeşilçam sineması, sinema-siyaset ilişkisi ve Türkiye'de yönetmen sineması konularında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo,

Televizyon ve

Sinema

Sinema

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Sinema alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Ekoeleştiri ve Sinema, Yerli Sineması, Japon Animasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak, Ekoloji ve Sinema alanında ders vermiş olmak.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak; Osmanlı dönemi Eğitim Tarihi alanında çalışmaları bulunmak; bu alanda ders vermiş, lisansüstü tezler yönetmiş olmak.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Yeniçağ Tarihi alanından almış olmak; 18. Yüzyıl Osmanlı-Rus ilişkilerine dair yayınları bulunmak; bu alanda ders vermiş, lisansüstü tezler yönetmiş olmak.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

Yeni Türk Dili Bilim dalında Doçent unvanı almış olmak; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmak.

insan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

SSCI, AHCI indeksleri kapsamındaki dergilerde makaleleri bulunmak; Edebiyat ve şehir, edebiyat ve biyografi ilişkisi ile ilgili yayınları olmak.

 

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Doçent

1

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak; okuma kültürü, çocuk kitapları ve kütüphaneleri ile dijital kültür hakkında ulusal ve uluslararası yayınları olmak.

insan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Mütercim ve

Tercümanlık

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Doçent

1

Yüksek lisans ve doktorasını çeviri alanında yapmış olmak, çeviribilimde öznellik ve çeviri yaratım (transcreation), çeviribilim ve ötedilcilik (Translingualism) alanında yayınları bulunmak.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında almış olmak;20. yüzyıl Alman romanı alanında çalışmış olmak; Alman estetik kuramları üzerine çalışmış olmak; Uluslararası kitap veya kitap bölümü yayını bulunmak.

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Dr. öğrÜyesi

1

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak; özel arşivler, bilgiye erişim, sayısallaştırma ve halk kütüphaneleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Örgütsel Davranış

Profesör

1

Doçent unvanını Yönetim ve Strateji / örgütsel Davranış alanından almış olmak. Lisans ve Lisansüstü düzeylerde İngilizce dilinde iş ve örgüt Psikolojisi, İşletmelerde Beşeri Sermaye Yönetimi, örgüt Teorisi, insan Kaynakları Yönetimi derslerini vermek Kültürel Psikoloji, Liderlik, Sosyal Sermaye, Travma Sonrası Büyüme konularında yayın yapmış olmak

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Doçent

1

Uretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Pazarlama Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Tüketici Davranışı, Perakendecilik, E - Perakendecilik, Marka, Spor Pazarlaması alanlarında çalışmalar yürütmüş olmak. Tüketici Davranışları, Pazarlama Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Pazarlama Araştırmalarında Veri Analizi alanlarında dersler vermiş olmak.

işletme Fakültesi

işletme

Pazarlama

Doçent

1

Li retim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Spor Pazarlaması, Tüketici Davranışı, Dijital Tüketici Davranışı, Kişisel Marka alanlarında çalışmalar yürütmüş olmak. Uluslararası Tüketici Davranışı, Pazarlama Etiği, Pazarlama ve Halkla ilişkiler, ihracat Yönetimi konularında dersler vermiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

Sayısal Yöntemler alanında lisansüstü eğitim almış olmak. Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanı'nda Doçent unvanına sahip olmak. Çok Kriterli Karar Verme ve Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce lisans ve lisansüstü ders vermiş, verme koşullarını sağlıyor olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Dr. öğr.

Üyesi

1

Muhasebe Finansman (İngilizce) bilim dalında doktora yapmış olmak, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans ve Yatırım Yönetimi ve Proje Değerlemesi derslerini vermiş olmak, Davranışsal Finans, Yatırım Fonları, Finansal Kısıtlar ve Makine Oğrenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Li retim Yönetimi

Dr. öğr.

Üyesi

1

İşletme alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Üretim Yönetimi Alanında yayını olmak, En az 1 yıl süreyle yurtdışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak, Avrupa Birliği veya TÜBİTAK destekli araştırma projesinde görev almış olmak, Almanca dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak, YÖK'ün kabul ettiği Almanca dil sınavlarından en az 85 almış olmak, Almanca dilinde Tedarik Zinciri Yönetimi, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi derslerini vermiş olmak

 

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Dr. öğr.

Üyesi

1

Enformatik alanında doktora yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak, Makine Oğrenmesi, Veri Madenciliği konularında yayınlar yapmış olmak.

Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım

Dr. öğr.

Üyesi

1

Endüstri Urünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanında lisans derecesine sahip olmak. YÖK'ün kabul ettiği İngilizce yabancı dil sınavlarından en az 85 ve üzeri puan almış olmak. Tasarım konusunda çok disiplinli çalışmaları olmak. Tasarım alanında SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, SCOPUS, ESCI gibi indeksler kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale ya da makaleleri olmak. Endüstriyel Tasarım bölümlerinin lisans veya lisansüstü programlarında İngilizce olarak ders verme tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak; Atık sulardan yenilikçi azot giderim teknolojileri konularında ve atık su epidemiyoloji çalışmaları konusunda SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olması Atık sularda yenilikçi azot giderim teknolojileri konusunda yürütücülüğünü yaptığı tamamlanmış bilimsel projesi olması; Lisans ve lisansüstü seviyede İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak; Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak; bulut bilişim, sezgisel algoritmalar ve elektronik pazar tasarımı konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

ElektrikElektronik

Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak; SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde akıllı şebekelerde ve yenilenebilir enerj kaynaklarında optimizasyon üzerine yayınları olmak; Yurtdışında en az bir sene doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; Lisans ve lisansüstü seviyede İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

Kimya Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; Kimya Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Kimya Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede İngilizce ders vermiş olmak. Nanokompozit malzemeler, biyomalzemeler ve su arıtımı konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

Kimya mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almış olmak; Kimya mühendisliği anabilim dalında doçent ünvanı almış olmak; Lisans ve yüksek lisans seviyede İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak; SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde makine öğrenimi, yakıt hücreleri, termal analiz ve gazlaştırma konularında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol

Doçent

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak; Mekanik ve elektromekanik sistemlerin stabilizasyonu ve kontrolü konusunda SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak Kurum dışı projelerde yürütücülük veya araştırmacılık görevi yapmış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tekniği

Doçent

1

Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak En az bir yıl yurtdışı bilimsel araştırma tecrübesine sahip olmak. Mikro ölçekte kaynamalı akış ve ısı transferi konularında SCI-E kapsamında taranan nitelikli dergilerde yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre

Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Dr. öğr.

Üyesi

1

Çevre Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; yurt dışında en az bir sene doktora veya doktora sonrası araştırma çalışmaları yapmış olmak; atık sulardan mikro kirleticiler, boya ve endokrin bozucu maddelerin adsorpsiyon yoluyla giderimi konularında SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınları olmak; farmasötik kirleticilerin giderimi için yenilikçi adsorban malzemelerin geliştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

Ortadoğu ve İslam

Ülkeleri

Araştırmaları Enstitüsü

 

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler Alanında almış olmak. ABD'nin Ortadoğu Politikası, Ortadoğu ve Türk dış politikası alanlarında SSCI indeksli dergilerde yayınları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Ortadoğu ve İslam

Ülkeleri

Araştırmaları Enstitüsü

 

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası ilişkiler

Doçent

1

Doçentlik unvanını, Çağdaş Dünya Tarihi Alanında almış olmak. Modern İran Tarihi alanında çalışıyor olmak. Bu alanda SSCI-AHCI kategorisinde yayınları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak, Farsça ve Arapça bilmek.

Ortadoğu ve İslam

Ülkeleri

Araştırmaları Enstitüsü

 

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Ortadoğu ve Afrika tarihi alanında yapmış olmak. Uluslararası yayınları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Ortadoğu ve islam

Ülkeleri

Araştırmaları Enstitüsü

 

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Doktorasını Yakınçağ Tarihi alanında yapmış olmak. Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerine yayınları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak, Arapça bilmek.

Rektörlük

Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi

 

Doçent

1

Yüksek lisans ve doktorasını Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde yapmış olmak, doçentliğini Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim Alanından almış olmak, Cumhuriyet Tarihi, Türk-İsrail ilişkileri, dini azınlıklar ve Türk Basını üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doçent

1

Kadın ruh sağlığı, gebelik ve doğum psikoloji ve doğum travması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri

Doçent

1

İşletme mühendisliği doktorası olup, sağlık bilişimi doçenti olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları

Dr. öğr.

Üyesi

1

Hastane İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, lisans düzeyinde sağlık turizmi ve sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi dersleri vermiş olmak.

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doçent

1

Temel radyolojide yüksek lisans yapmış olmak, sağlık yönetimi alanında doçent unvanı almış olmak, Radyolojide sanal gerçeklikle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Profesör

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktora yapmış olmak, çağdaş siyaset felsefesi ve adalet kuramları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Alanında Fransızca ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

Uluslararası ilişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Ulus-ötesi ilişkiler, Türk Dış Politikası ve Feminist Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak, Alanında Fransızca ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Dr. öğr.

Üyesi

1

Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında doktora yapmış olmak, yerel yönetimler, göç politikaları ve toplumsal hareketler alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Alanında İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktora yapmış olmak, çağdaş siyaset felsefesi ve adalet kuramları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Alanında Fransızca ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent

1

Muhasebe bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Kaynak tüketim muhasebesi, sürdürülebilirlik raporlaması ve karbon emisyon muhasebesi alanlarında akademik çalışmaları ve yayınları olmak.

Sosyal Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Dr. öğr.

Üyesi

1

Bilişim Uygulamaları alanında doktora yapmış olmak. Elektronik izleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman

Bilimleri

Dr. öğr.

Üyesi

1

Lisans düzeyinde spor bilimlerinde beden eğitimi ve spor bölümü mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını beden eğitimi ve spor alanında yapmış olmak, Kürek ve Fitness spor dallarının her ikisinden de en az 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak, Atletik Performans antrenörlüğü belgesine sahip olmak, tercihen spor bilimleri konusunda SSCI endeksli dergilerde yayını bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Spor ve Sağlık Bilimleri

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisans düzeyinde spor bilimlerinde antrenörlük eğitimi bölümü mezunu olmak, Yüksek lisans ve doktorasını beden eğitimi ve spor alanında yapmış olmak, Golf spor dalında en az 3.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak, tercihen engelliler sporu ve biyomekanik alanlarında yayınları olmak.

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Dr. öğr.

Üyesi

1

Lisans düzeyinde spor bilimlerinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını

Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak, Cimnastik spor dalında en az 3. Kademe antrenör belgesine sahip olmak, Hentbol spor dalında en az 2. Kademe antrenör belgesine sahip olmak, Masör uzmanlık belgesine sahip olmak, tercihen spor bilimleri alanında SCI-E endeksli dergilerde yayını bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Sporda Psikososyal Alanlar

Dr. öğr.

Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını beden eğitimi ve spor alanında yapmış olmak, sporda yarışma yönelimleri ve paradigma konularında yayınları ve sporda akışla ilgili kitap ya da kitap bölümü olmak, tercihen egzersizde güdülenme konusunda

SSCI/SCI/SCI-E endeksli dergilerde yayını bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Sporda Psikososyal Alanlar

Dr. öğr.

Üyesi

1

Doktorasını beden eğitimi ve spor alanında yapmış olmak, tercihen sporda toplumsal cinsiyet ve kabul sınaması konularında yayınları olmak, sporda toplumsal dikey hareketlilikle ilgili kitap ve kitap bölümü olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Lisansını spor yöneticiliğinde, yüksek lisans ve doktorasını spor yönetiminde yapmış olmak, spor yönetimi ve sporda iletişim alanında çalışmalara sahip olmak.

Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. öğr.

Üyesi

1

Mühendislik fakültelerinin lisans bölümünden mezun olmak. Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Yükseköğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği konularında en az 5 yıl uzaktan eğitim ders verme tecrübesine sahip olmak. SCI/SSCI/SCl-e/ESCI indeksinde taranan yayınlara sahip olmak. İş sağlığı ve güvenliği konularında TR-Dizinde taranan yayınlara veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda bildirilere sahip olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Seramik

Profesör

1

Doçentliğini Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bilim alanında almış olmak, Biyomalzeme alanında 3 boyutlu yazıcılar, kontrollü ilaç salım yöntemleri, elektro eğirme teknolojisi ve mikro-akışkan sistemler konularında birincil indeksli dergilerde çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil

Mühendisliği

Tekstil Yönetim ve Pazarlama

Doçent

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak, alanında birincil indeksli dergilerde çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Genel Cerrahi uzmanı ve doçenti olmak, meme endokrin cerrahisi konusunda Avrupa yeterlilik sınavını vermiş olmak ve endoskopik ultasonografi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Genel Cerrahi uzmanı ve doçenti olmak, canlı ve kadavradan böbrek nakli deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve

Estetik Cerrahi

Profesör

1

Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi uzmanı ve doçenti olmak, klinik rekonstrüktif mikrocerrahi, kranyofasiyal cerrahi ve baş-boyun cerrahisi alanında uluslararası deneyim ve çalışmaları olması, EBOPRAS sertifikası (Avrupa plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi yeterlilik belgesi) olması.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Halk Sağlığı uzmanı ve doçenti olmak.

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları uzmanı ve Endokrinoloji doçenti olmak, monojenik diyabet ve gestasyonel diyabet ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kardiyoloji uzmanı ve doçenti olmak, sağ kalp fonksiyonlarının ileri ekokardiyografik yöntemlerle değerIendirmesi ile ilgili SC /SCI expanded'ta endekslenen dergilerde yayınları olmak, sistemik hastalıklarda ve uyku bozukluklarında damar sertliği konusunda SCI/SCI expanded'ta endekslenen dergilerde yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

İmmünoloji

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji - İmmünoloji alanında doktora yapmış olmak, mikrobiyoloji doçenti olmak, otoimmünite, kök hücre, allerjik hastalıklar ve hücresel tedaviler üzerinde araştırmaları ve SCI/SCI expanded'ta endekslenen dergilerde yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Profesör

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında doçent unvanına sahip olmak, tıp hukuku alanında ulusal ve uluslararası yayınlara sahip olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve doçenti olmak, ortopedik onkolojik cerrahide deneyim sahibi olmak, ortopedik onkoloji alanında SCI/SCI expanded'ta endekslenen dergilerde makaleleri ve ulusal kitaplarda bölüm yazarı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve doçenti olmak, artroskopik omuz cerrahisi, diz cerrahisi, acil el travması ve mikrocerrahide deneyim sahibi olmak, pediatrik ortopedik onkoloji ve üst ekstremite cerrahisi alanlarında makalelere sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve

Estetik Cerrahi

Doçent

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi uzmanı ve doçenti olmak, klinik mikrocerrahi alanında uluslararası deneyimi olması, meme rekonstrüksiyonu alanında uluslararası klinik deneyim sahibi ve bu alanda bilimsel çalışmaları olması, Avrupa plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi yeterlilik belgesi olması.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ve doçenti olmak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Ulusal ve Uluslararası Yeterlik Belgesi bulunmak, kuru iğneleme konusunda deneyimli olmak ve bu alanda yurtdışı mesleki deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

Nükleer Tıp uzmanı ve doçenti olmak, Türkiye Nükleer Tıp Demeği Yeterlik belgesi olmak, VentiIasyon/Perfüzyon SPECT/BT ile deneyimi olmak ve bu konuda ulusal ve SC /SCl-Expanded dergilerde yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorası ve doçenti olmak, ileri elektron mikroskopi teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. öğr.

Üyesi

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak, ileri endoskopi konusunda çalışmaları ve SCI/SCI expandedlta endekslenen dergilerde yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak, Uluslararası Oftalmoloji Konseyi standart ve ileri seviye sınavlarını geçmiş olmak, kontak lens, retinal hastalıklar, oküler elektrodiagnostik teknikler konusunda SCI/SCI expanded'ta endekslenen dergilerde yayınları olmak.

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Acil Tıp uzmanı olmak, travma ve acil görüntüleme yöntemleri hakkında çalışmaları olmak, multitravma hastalarında travma skorlama çalışmaları olmak, temel ve ileri ultrasonografi alanlarında eğitim almış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. öğr.

Üyesi

1

Acil Tıp uzmanı olmak, travma ve toksikoloji alanlarında çalışmaları olmak, multitravma hastalarında travma skorlama çalışmaları olmak, Cavid 19 pandemisi ile ilgili çalışmaları olmak,deney hayvanları kursu sertifikası olmak

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Acil yandal uzmanı olmak, pediatrik ileri yaşam desteği ulusal ve uluslararası kurslarında eğitici olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ve Algoloji yan dal uzmanı olmak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Ulusal Yeterlik Belgesi olmak, algoloji alanında yurtdışı mesleki gözlem veya deneyimi bulunmak, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde araştırma makaleleri bulunmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Dr. öğr.

Üyesi

1

Göğüs Hastalıkları uzmanı ve Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak, ekokardiyografi ve toraks ultrasonografi deneyimi olmak, kök hücre ile ilgili çalışması olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. öğr.

Üyesi

1

iç hastalıkları uzmanı olmak, Genel Dahiliye bilim dalında görevlendirilmek üzere, alanında lisans düzeyinde İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak, adrenal endokrin hastalıklar hakkında SCI/SCl-expanded'ta endekslenen yayınlara sahip olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. öğr.

Uyesi

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, kognitif davranışçı terapi alanında eğitiminin ve deneyiminin olması, alkol ve madde kullanım bozuklukları ve davranışsal bağımlılıklar alanında çalışmalarının olması, duygu durum bozuklukları alanında çalışmalarının olması.

 

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Biyoistatistik

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak, bilgisayar uyarlamalı test ve makine öğrenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında yüksek lisans ve doktorası olmak, tıp tarihi ile ilgili yayınları olmak, yaşamın başlangıcına ilişkin etik konular hakkında çalışmaları bulunmak.

 

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Basım

Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Profesör

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent unvanına sahip olmak, Ambalaj üretimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak, Basım Teknolojileri alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak

 

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Basım

Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Doçent

2

Matbaa Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Doçent unvanını Görsel İletişim Tasarımı alanında almış olmak. Basım Teknolojileri alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.

 

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Basım

Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Dr. Öğr.

Üyesi

1

Matbaa Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Dijital baskı sistemleri üzerine çalışma yapmış olmak, basım endüstrisinde satış ve pazarlama konusunda ders vermiş olmak.

 

             İlan olunur.                                                                                                                                                                                          9276/1/1-1

Marmara Universitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesine 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.)

Başvurular https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır.

NOTLAR

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

-06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak

2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile, Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

-İlan edilen bu kadrolara müracat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerektedir.

-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

• 10.08.2022

SON BAŞVURU TARİHİ

• 24.08.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

• 06.09.2022

SINAV GİRİŞ TARİHİ

 14.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

• 21.09.2022

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ • https://pdb.marmara.edu.tr

SIRA NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI/ANASANAT

DALI/PROGRAM

KADRO

UNVANI

AD

DRC.

BAŞV. ŞEKLİ

ALES

PUAN

TURU

ÖZEL ŞARTLAR

 WEB ADRESİ

1

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık

Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Araştırma Görevlfsi

1

4

Online

SAY

5 Yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

Farmakoloji alanında Doktora yapıyor olmak

https://persis.
marmara.edu.tr

2

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza

Usulü Hukuku

Araştırma Görevlfsi

1

4

Online

 

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve kamu hukuku tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

https://persis.
marmara.edu.tr

3

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesf ve Sosyolojısı•

Araştırma Görevlisi

1

4

Online

 

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve kamu hukuku tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

https://persis.
marmara.edu.tr

4

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarıhı•

Araştırma Görevlisi

1

4

Online

 

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve özel/kamu hukuku tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

https://persis.
marmara edu.tr

5

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

idare Hukuku

Araştırma Görevlfsi

1

4

Online

 

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve kamu hukuku tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

https://persis.
marmara.edu.tr

6

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Beşeri ve İktisadıCoğrafya

Araştırma Görevlfsi

1

4

Online

söz

Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak; Beşeri ve iktisadi coğrafya alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

https://persis.
marmara.edu.tr

7

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Coğrafya Bölümü

F Zikr Coğrafya

Araştırma Görevlisi

1

4

Online

söz

Coğrafya Bölümü Lisans mezunu olmak, yüksek lisansını fiziki coğrafya alanında yapmış olmak ve Fiziki Coğrafya alanında doktora öğrenimine devam ediyor olmak.

https://persis.
marmara.edu.tr

8

Mühendı•slık

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendıslığı•

Bilgisayar Bilimleri

Araştırma Görevlisi

1

4

Online

SAY

Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Yabancı dil (İngilizce) puanı en az 85 olmak.

https://persis.
marmara edu.tr

9

Mühendfslık

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendıslığı•

Bilgisayar Donanımı

Araştırma

Görevlı•si

1

4

Online

SAY

Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Yabancı dil (İngilizce) puanı en az 85 olmak.

https://persis.
marmara.edu.tr

10

Mühendislik

Fakültesi

BılgıSayar

Mühendığlığı•

Bilgisayar Yazılımı

Araştırma Görevlfsi

1

4

Online

SAY

Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Yabancı dil (İngilizce) uanı en az 85 olmak.

https://persis.
marmara.edu.tr

11

Teknoloji Fakültesi

BılgıSayar

Mühendıslığı•

Bilgisayar Bilimleri

Araştırma Görevlisi

1

4

Online

SAY

Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

https://persis.
marmara edu.tr

12

Teknoloji Fakültesi

BılgıSayar

Mühendığlığı•

Bilgisayar Donanımı

Araştırma Görevlfsi

1

4

Online

SAY

Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

https://persis.
marmara.edu.tr

13

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar

Mühendıslığı•

Bilgisayar Yazılımı

Araştırma GörevlıSi

1

4

Online

SAY

Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

https://persis.
marmara edu.tr

             İlan olunur.                                                                                                                                                                                          9276/2/1-1


marmara-universitesi ogretim-elemani-ilanlariogretim-uyesi-ilanlari
akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları, Marmara Üniversitesi