Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 Araştırma görevlisi ve 1 Öğretim görevlisi olmak üzere 10 Öğretim Elemanı alacak, son başvuru tarihi 25 Temmuz 2019.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 Araştırma görevlisi ve 1 Öğretim görevlisi olmak üzere 10 Öğretim Elemanı alacak, son başvuru tarihi 25 Temmuz 2019.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:
Başvuru Başlama Tarihi : 11.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.07.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 31.07.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 05.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.08.2019
Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr

1- Başvuru Formu Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).

2- Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi / Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

3- Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

4- İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

5- Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

6- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

8- Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

10- Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen olarak yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birimin Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

11- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan Sıra

Kadro Unvanı

Kadro
Sayısı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı(ABD)/ Pr.

Kadro Açıklama / Nitelik

ALES

Yabancı Dil

Başvuru Adresi

ÖE201912

Arş.Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

Hukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak.

70

50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR

ÖE201913

Arş.Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD

İktisat lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

ÖE201914

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Coğrafya Böl.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD

Coğrafya lisans mezunu olup, Coğrafya Programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı programda Doktora yapıyor olmak.

70

50

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR

ÖE201915

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Sanat Tarihi Böl.

Genel Sanat Tarihi ABD

Sanat Tarihi lisans mezunu olup, Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

ÖE201916

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

Tarih Böl.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Tarih lisans mezunu olup, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

ÖE201917

Arş.Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

Yazılım Mühendisliği Böl.

Yazılım Mühendisliği ABD

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR

ÖE201918

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Beslenme Bilimleri ABD

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Bandırma/BALIKESİR

ÖE201919

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70

50

ÖE201920

Arş.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

50

ÖE201921

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

1

Gönen MYO

Bilgisayar Teknolojileri Böl.

Bilgisayar Programcılığı

Pr.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektrik İşleri Öğretmenliği, Elektronik İşleri Öğretmenliği lisans mezunu olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

70

-

Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Gönen/BALIKESİR