İbn Haldun Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019.
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemize aşağıda belirtilen fakülteye 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile
09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre
öğretim elemanı alınacaktır.
Adayların 09/08/2019 - 23/08/2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvuru ve Sınav Yeri: Ulubatlı Hasan Cd. No: 2 34494 Başakşehir / İstanbul
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 26.08.2019
Giriş Sınav Tarihi : 27.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.08.2019

sıra
Fakülte Bölüm/
Anabilim Dalı
Kadro sayısı Unvan Açıklama
1 Hukuk
Fakültesi
Özel Hukuk/
Milletlerarası
Özel Hukuk
Anabilim Dalı
1 Araştırma
Görevlisi*
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel
Hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
www.ibnhaldun.edu.tr yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
İSTENEN BELGELER:
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
(www.ihu.edu.tr/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx)
2. YÖK Formatlı Özgeçmiş
3. 2 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4. Nüfus Cüzdan fotokopisi
5. Lisans Diploması (Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti)
6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti)
8. ALES Belgesi (en az 70 puan almış olmak)*(ALES muafiyeti için görev yapılan
yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı)
9. ÖSYM yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)* veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil
Sınavı belgesi (en az 70 puan almış olmak)*
10.Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi,
11. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge,
12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-devlet üzerinden alınan belge)
0191206415.pdf