İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 24 Temmuz 2019.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 24 Temmuz 2019.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞR. GÖR. ALIM İLANI
Üniversitemiz MSSF, Müzik Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi
dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş
sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör.
alınacaktır.
Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde MSSF Dekanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve
posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlk başvuru tarihi: 10.07.2019
Son başvuru tarihi: 24.07.2019
Ön değerlendirme tarihi: 29.07.2019 (Sonuçlar mssf@bilkent.edu.tr adresinde
yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi: 05.08.2019
Sonuç açıklama tarihi: 08.08.2019
FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
BÖLÜM: Müzik Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Kompozisyon alanında lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi
olmak. Uluslararası saygın bir üniversitede kompozisyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Kompozisyon, Orkestrasyon, Müzik Teorisi ve Kulak Eğitimi alanlarında lisans derslerini
verebilme deneyimine sahip olmak, YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES’ten 70
ve üzeri puan almış olmak. (Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak
çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.)
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi 06800, Bilkent Ankara