Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 26 Temmuz 2019.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 26 Temmuz 2019.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili hükümleri uyarmca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak (geçerlilik süresi 5 yıldır), merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartları aranır.

MUAFİYET

1- Yükseköğretim kurumlarmda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz,

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Ek de yer almaktadır.)

2- ALES Belgesi

3- Özgeçmiş

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.Fotoğraf (1 adet)

6- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript (tüm öğrenimler için) e-devlet çıktısı olmalıdır.

7- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

8- Askerlik Belgesi (e-devlet çıktısı)

9- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10- İlan Özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR;

1 -Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

2- İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir.

3- Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Başvurular ilanda belirtilen ilgili birimlerimizin başvuru adreslerine şahsen yapılacaktır. Posta vb. yöntemlerle gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5- Yapılan başvuruların ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilirler

7- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İlan Takvimi;

Başvuru başlangıç tarihi

11.07.2019

Sınav Tarihi

12.08.2019

Son başvuru tarihi

26.07.2019

Sonuç açıklama tarihi

19.08.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi

02.08.2019

Nihai Sonuçların ilan edileceği internet adresi

www.ozal.edu.tr

1

Rektörlük

DOĞANŞEHİR VAHAPKÜÇÜK MYO

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

SOSYAL GÜVENLİK PR.

1

5

Öğretim Görevlisi

Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Yönetim Bilimleri Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak,

2

Rektörlük

DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MYO

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK PR.

1

5

Öğretim Görevlisi

İşletme lisans mezunu olup, İşletme Anabilim

Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisans yapmış olmak, Uluslararası Enerji Lojistiği üzerine çalışmaları bulunmak,

3

Rektörlük

KALE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL,LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

AŞÇILIK PR.

1

1

Öğretim Görevlisi

Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans mezunu olmak, lisans sonrası alanında en az on yıl Yükseköğretim Kuramlarında ders verme deneyimi bulunmak,