Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 16 Öğretim Elemanı Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 12 Öğretim görevlisi ve 4 Araştırma görevlisi olmak üzere 16 Öğretim Elemanı alacak, son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen

kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

: 05 Ağustos 2019

: 23 Ağustos 2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 16 Eylül 2019

1. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince;

- 06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran,

ancak 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile,

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin

dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle

araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

2. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz

sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)

3. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru

sahibi sorumludur.

4. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son

başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.

5. Belgelerde onaylayanın adı soyadı , unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.

6840/2/1-1

0191206415.pdf