Bursa Teknik Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak

Bursa Teknik Üniversitesi çeşitli branşlarda 20 Öğretim Üyesi alacak, son başvuru tarihi 26 Ağustos 2019.

Bursa Teknik Üniversitesi çeşitli branşlarda 20 Öğretim Üyesi alacak, son başvuru tarihi 26 Ağustos 2019.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili

yönetmelik hükümleri ve "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönergesi " doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede

yayımlandığı tarih itibariyle başlar, 26 Ağustos 2019 tarihinde mesai saati bitiminde sona erer.

Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular

bölümünde mevcuttur. İlan olunur.