Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Selçuk Üniversitesi 02.09.2019 tarih ve 30876 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim üyesi alımına ilişkin ilanı düzeltildi. Yalnız düzeltilen ilanın özel şartları yok artık dedirtecek cinsten....

Selçuk Üniversitesi 02.09.2019 tarih ve 30876 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim üyesi alımına ilişkin ilanı düzeltildi. Yalnız düzeltilen ilanın özel şartları yok artık dedirtecek cinsten....

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.09.2019 tarih ve 30876 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan

Üniversitemiz öğretim üyesi alımına ilişkin ilanımızda, Teknoloji ve Eczacılık Fakülteleri ile

Kulu Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi ilanlarımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İLAN OLUNUR.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve

Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle

İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.


Birimi Bölümü Anabilim/
Anasanat Dalı
Unvan Kadro Adet Özel Şart
Akşehir Kadir Yallagöz
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr.Öğretim Üyesi 1 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında doktora derecesine sahip olmak
Kulu Meslek
Yüksekokulu
Dış Ticaret Dış Ticaret Dr.Öğretim Üyesi 1 1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak.
Nöropazarlama ve Tüketici Davranışı konularında
çalışmaları bulunmak.